Externa YKB-utbildningar

YKB-fortbildning på Keolis Academy

Keolis Academy är vår egen utbildningsorganisation. Vi har stor erfarenhet av att genomföra fortbildningskurser för den egna personalen. Våra lärare har gedigen förankring i branschen, alla har mångårig yrkeserfarenhet som bussförare.

Nu erbjuder vi även våra YKB-fortbildningar till externa kunder.

Våra YKB-fortbildningar:

  • Rationell/sparsam körning
  • Persontransporter
  • Lagar och bestämmelser
  • Ergonomi och hälsa
  • Säkerhet och kundfokus

För varje delmoment man genomfört utfärdas ett intyg.
Utbildningsanordnaren anmäler till Transportstyrelsen när sista delmomentet är
genomfört. Det krävs inget prov på Trafikverket för fortbildningen.


För information kontakta någon av våra utbildningsledare via mail
Bernth.Karlsson@Keolis.se

Bakgrund

Att utföra persontransporter med buss är ett ansvarsfullt arbete som
ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes en lag som ska
säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket.

Lagkraven

Lagen innebär bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder
till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år.

Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya
beviset. Kraven tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med
buss.

För dig som hade D-behörighet innan detta datum gäller att du skall ha gått
35 timmars fortbildning innan du får köra yrkesmässig persontrafik, varje
fortbildningstillfälle måste omfatta minst 7 timmars utbildningstid.