Utveckling och karriär

Vill du jobba på en arbetsplats som genomsyras av mångfald där det finns utmanande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter? Hos Keolis har du möjlighet att arbeta i ett företag som bidrar till samhällsnytta och hållbar utveckling, ett företag där du har möjlighet att prova dina idéer och utveckla din kunskap. Den interna utvecklingen främjas och vi investerar i våra medarbetares utveckling. Via vår egen utbildningsorganisation, Keolis Academy, kan vi erbjuda våra anställda ett brett utbud av utbildningar, allt från utbildning i sparsam körning till ledarskapsprogram.

Tillsammans med din chef har du årliga medarbetarsamtal där du sätter upp mål för det kommande året och framtiden, det är här ni gemensamt planerar din utveckling. Förutom kurser och utbildning kan lärande och utveckling även bestå i nya uppgifter, utökat ansvar eller jobbrotation.

Som nyanställd på Keolis får du genomgå ett individuellt anpassat introduktions­program där du får lära känna organisationen från grunden. Programmet har under åren fått mycket positiv feedback och gör att du enkelt kommer in i ditt nya arbete och vår organisation.