Skadeanmälan

Personskador och Sakskador

Har du som resenär skadat dig ombord på bussen eller har du fått din egendom skadad, kontakta då vår skadeavdelning:
Telefon 08-5190 2010
e-post skador@keolis.se

Fordonsskador

Om ditt fordon har skadats vid en sammanstötning med en av Keolis bussar, ska du kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar Keolis försäkringsbolag.