Frågor och svar Uppland

Här hittar du vanliga frågor med tillhörande svar som kommit upp i samband med informationsmöten.

Har du frågor som du inte har fått svar på nedan?
Skicka gärna din fråga till uppstart@keolis.se

Personal och rekrytering

Kommer vi att ha gruppchefer? Blir det fler/färre chefer?

Hos oss kallas förarens närmsta chef för teamchef. Det kommer att finnas fem teamchefer i trafikområdet.

Du kan läsa mer om organisationen för trafikområde Uppland här.

Tänker ni använda underentreprenörer?

Vi kommer att använda underentreprenörer i Knutby och i Björklinge. I övrigt utför vi all trafik själva.

Hur kommer ni göra med trafikledning? Idag har vi en central trafikledning, kommer vi ha det när vi börjar hos er?

Vi kommer att ha en central trafikledning placerad på Keolis huvudkontor i Stockholm samt huvuddriftledning i Uppsala och en bemannad drift på dagtid i Enköping.

Hur fungerar det med att förlänga busskörkort? Vem står för kostnaden för busskortet?
Som bussförare har man tre olika kort: körkort med D-behörighet, förarkort för färdskrivare samt YKB-kort.

För körkort och förarkort gäller ett personligt ansvar, föraren ska alltid ha ett giltigt körkort och förarkort med sig i körtjänst och ansvarar själv för detta.

Din arbetsgivare ansvarar för att du har ett giltigt YKB. Om ditt YKB går ut efter den 13 juni är det Keolis som ansvarar för och betalar så att du får din utbildning. För några förare med YKB som går ut i närheten av 13 juni kommer Nobina att utbilda så att det är klart till trafikstart. Därefter tar Keolis över med utbildningar från 13 juni och framåt.

Kommer vi att utbildas innan vi börjar hos er?

Ja. Vi delar upp utbildningen i två delar – dels ett digitalt utbildningsmaterial (Pre-boarding), dels en utbildningsdag då vi träffas fysiskt (Boarding Keolis).

Läs mer om utbildningen för förare här.

Snart börjar även utbildning för er som fått tjänster inom underhållsorganisationen.

Hur säkerställer ni utbildning till alla förare för el- och hybridbussar?

Planering av utbildning pågår. Vi återkommer med mer information inom kort.

När och hur beställer man sina arbetskläder?

Uniformen kommer att levereras till ett postombud och du blir aviserad via SMS när det är dags att hämta paketet.

Läs mer om uniformerna här.

Hur ser er uniform ut och får man mixa hur man vill?

Vår uniform är mörkblå med ljusblå skjortor. Vi har både byxor, shorts och kjol och man får själv bestämma vad man vill ha. Vi har även sommarjacka, vinterjacka samt mössa, keps och handskar. Alla delar får mixas som man vill under hela året.

Kommer de anteckningar om oss förare som tidigare arbetsgivare har att delas med er?

Nej. Keolis tar inte emot anteckningar som tidigare arbetsgivare har. Den historiken blir kvar hos din nuvarande arbetsgivare.

Däremot vill vi gärna hämta löneuppgifter och uppgifter om din aktuella YKB-status från din nuvarande arbetsgivare. Men information som delges oss på Keolis görs dock endast om du har godkänt detta.

Friskvårdsbidraget, gäller det alla anställda?

Ja friskvårdsbidraget gäller alla anställda. Friskvårdsbidraget utnyttjas genom friskvårdsportalen Actiway. Köper man inte friskvård genom Actiway så kan man registrera sitt kvitto genom Actiway.

Hur blir det för oss som är dammallergiker, hur är det med städning i förarutrymmet?

Vi har goda rutiner för städning som är gemensamma idag för hela vår verksamhet i Sverige. Därför känner vi oss också trygga med att våra förarplatser även i Uppland kommer att hålla en hög grad av renhet.

Om man är behovsanställd/timanställd och vill bli behovsanställd hos er, blir man provanställd då?

Nej det blir man inte.

Blir alla som är tillsvidareanställda idag tillsvidareanställda även hos er? Gäller det alla roller, till exempel underhåll, verkstad?

De som erbjuds en anställning hos Keolis och som är tillsvidareanställda hos Nobina eller Transdev i dag blir som grundförutsättning också tillsvidareanställda hos Keolis.

Eftersom vi bara har träffat de flesta av förarna under en kort intervju finns ett antal undantag från denna princip. Det gäller i situationer där vi vart något osäkra men ändå valt att erbjuda en provanställning istället för att välja bort någon på kanske osäkra grunder.

Hur fungerar det med lönen för mig som bussförare om jag blir anställd hos Keolis?

Vi följer BBA och åren som bussförare tillgodoräknas och lönen följer med i samma lönetrappa när man kommer till Keolis.

Finns det någon åldersgräns för att söka arbete som förare hos Keolis?

Nej det finns inte, alla är välkomna att skicka in ansökan. Är du över 68 år så kommer du att få en timanställning och det beror på att lagen är utformad så.

När man är timanställd, kan man även inom Keolis få en tillsvidareanställning som en timanställd? Det vill säga, skriver ni det grundläggande avtalet på obestämd tid?

Nej, vi skiljer på timanställd och tillsvidareanställd och man kan inte få ett timavtal som gäller tills vidare, vanligtvis sluter vi avtal på ett år eller sex månader.

Hur blir det med semestern?

Du som erbjudits anställning hos oss har under våren haft möjlighet att ange dina semesterönskemål. Om du har frågor om din semester är du välkommen att mejla ppuppland@keolis.se.

Jag har 30 dagars semester enligt mitt avtal, behåller jag det?

Ja, i enlighet med BBA tar man med sig de antal dagar som du har hos din nuvarande arbetsgivare.

Kommer depåpersonal/mekaniker som redan arbetar på Keolis att komma hit?

Vi kommer att rekrytera medarbetare till depåerna inom hela området. Det kan både vara medarbetare som idag jobbar på Nobina/Transdev och från andra bolag (och även medarbetare från Keolis får söka sig till tjänsterna).

Måste alla (även tillsvidareanställda hos Nobina och Transdev) söka jobb hos er?

När är sista dagen för att söka sig till Keolis?

När får man veta om man blir anställd?

Behöver ni också kontorsanställda?

När räknar ni med att de som blir fastanställda får sina anställningsavtal?

Den stora rekryteringen inför trafikstart har nu slutförts. Då vi är en verksamhet i ständig förändring och med naturlig omsättning av personal är du alltid välkommen att söka de tjänster som vi lägger ut.

Alla är välkomna att söka, även de som idag inte arbetar hos Keolis, Nobina eller Transdev.

Här kan du se våra lediga tjänster.

Trafikplanering, tjänster och scheman

Kommer förarnas scheman vara uppdelade så att man kör bara stadstrafik eller bara regionaltrafik?

Nej, scheman är inte uppdelade så att man bara kör stadstrafik eller regionaltrafik, utan vi blandar all körning i scheman.

Kör ni beställningstrafik?

Nej, inte inom ramen för kontraktet, men om någon vill hyra buss och förare så kommer vi att beakta en lösning.

Kör ni skoltrafik?

Ja, vi kommer att köra några skolturer som finns på linje 148, 149 och 199..

Hur ersätter man den passagerarkapacitet man har med dubbeldäckarna idag?

Tanken är att det skall gå tåg mellan Västerås och Uppsala med bra turtäthet. Blir belastningen för hög sätter vi in förstärkningstrafik.

Jobbar ni med delade tjänster? Hur stor andel blir delade tjänster?

Ja det gör vi. Hur stor andelen blir vet vi när alla tjänster och scheman är helt klara.

Om man börjar sitt pass på en viss depå, kan man få sluta sitt pass vid en annan depå eller uppställningsplats?

Grunden är att börja och sluta på samma plats. Men ja, det förekommer att du kan börja på ett ställe och avsluta din tjänst på ett annat. I de fallen ger vi förslag på en resa du kan göra för att komma tillbaka till din startplats. Exakt hur det blir är inte klart förrän vi gjort klart våra tjänster och scheman.

Kommer vi att få fortsätta arbeta som i dag med våra områden, det vill säga att köra Enköping och Bålsta var för sig?

Nej dessa områden slås ihop och Keolis kommer att köra bägge dessa områden. Hur varje omlopp sedan ser ut kommer att bero på hur beställningen ser ut från UL.

Finns det föräldratjänster på Keolis?

Alla våra trafikområden har olika behov och vi brukar lösa de behov som finns så länge det är inom rimliga gränser.

Hur fungerar det med schema?

Baserat på de önskemål du lämnat in under våren kommer du att få en personlig planering som gäller för hela sommarperioden fram till hösttidtabellen.

Därefter kommer vi eventuellt att göra justeringar som då kommer att gälla fram tills vi har en traditionell sökning – vi kallar det för omplacering - inför tidtabellsskiftet i december.

För dig som blir dagplanerad så får du veta vilka fridagar du har i samband med att vi gjort den stora planeringen för sommaren.

Vad innebär det att vara dagplanerad?

Dagplanering (ibland även kallat dagkommendering) är en form av schemaläggning som används för att täcka frånvaro. Föraren vet vilka dagar man ska jobba och vilka dagar man är ledig, men inte exakt vilka tider förrän en till tre dagar innan arbetspasset.

Har ni något system där man kan se sitt schema?

’Mitt Arbete’ heter det system som Keolis använder. Det kan man även kan se via sin mobil. Du kommer att kunna logga in på ”Mitt Arbete” i slutet på Maj.

Hur långa tjänster har ni? Finns en maxtid hur många timmar man får jobba?

Det är BBA och EU:s kör- och vilotid som styr hur tjänsterna ser ut och vilken maxtiden är.

Hur påverkar den nya linjeomläggningen behovet av antal anställda?

Som ni känner till så finns det en årscykel vad gäller trafikbeställningar och vårt upplägg utgår från den. Att det blir färre linjer betyder inte alls automatiskt att det blir en mindre trafikbeställning. Vi vet också att det finns högt ställda mål ifrån UL och Enköpings kommun om att öka resandet i Enköping i samband med att de nya linjerna införs.

Har ni avtalat med UL om hur ni får betalt per resenär?

Vi får inte betalt per resenär utan per km, timme och dimensionerade bussar. Utöver det får vi också en ersättning om vi lyckas att validera 95% av alla resenärers biljetter. Det är därför mycket viktigt att du alltid följer de rutiner vi har för detta.

Depåer, uppställningsplatser och andra lokaler

Var kommer depåerna att ligga?

Keolis kommer att använda samtliga depåer som Nobina har idag. Vi utökar dessutom verksamheten med ytterligare en depå i Bålsta (Transdevs nuvarande depå). Huvuddepåerna kommer fortsättningsvis att vara Uppsala (där huvudverkstaden och den mesta av områdets administration kommer att sitta), Enköping (där vi har en depåchef samt bemannad driftledning och en verkstad), samt Tierp (där vi kommer att ha en Platschef och Verkstad). Stadstrafiken i Enköping kommer att flytta från Transdevs nuvarande depå till vår depå på Mästergatan.

Vi kommer att lägga upp information med adresser och telefonnummer till alla depåer och rastplatser på 'KeoNet'. KeoNet är vår internwebb som du får tillgång till lite närmare trafikstart.

Kommer ni ta över både Transdevs verksamhet och Nobinas verksamhet i Enköping? Hur kommer ni att få plats med alla fordon?

Ja det kommer vi att göra. Planering av uppställning, tvätt, tank och underhåll pågår just nu. Ett sätt att lösa utrymmet är att se över scheman för tvätt, tank och underhåll samt att säkerställa att vi har kompletterande uppställningsplatser där bussarna står parkerade.

Rastlokalen som finns på stan i Uppsala är inte bra, finns det planer på att flytta den eller renovera den?

Vi går igenom alla fastigheter och lokaler för att tillgodose de behov som finns.

Till att börja med så kommer vi att fortsätta använda Lindvalls då detta är den rastlokal som UL tillhandahåller. Om någonting går att göra för att förbättra den, så kommer vi att undersöka detta, efter vår trafikstart.

Depån i Enköping är trång, Hur kommer det se ut i framtiden?

Planering av uppställning, tvätt, tank och underhåll pågår just nu. Ett sätt att lösa utrymmet är att se över scheman för tvätt, tank och underhåll samt att säkerställa att vi har kompletterande uppställningsplatser där bussarna står parkerade. I tillägg till detta kommer vi att ha särskild rangeringspersonal på morgnarna, som hjälper till då det är särskilt trångt.

Hur kommer det fungera i tvätthallen?

Vi kommer att ha tre tvätthallar i trafikområdet. För att kunna tvätta alla bussar under dygnet så kommer vi att behöva både tvätta och tanka en del fordon även dagtid, oftast från ytterdepåer.

Är depån i Bålsta kvar? Många är intresserade av att depån skall vara kvar.

Det är nu bestämt att vi tar över Bålstadepån, vi är intresserade av att ha kvar denna depå så länge det går. Det är ett så kallat ”rivningskontrakt” så vi får se hur länge vi kan vara där. 5 år löper dagens avtal på.

Det blir ju långt mellan depåerna. Vad händer om bussen går sönder?

Då bärgas den till närmaste verkstad.

Uppställningsplatserna, finns det datorer där?

På alla våra nio depåer och uppställningsplatser kommer det att finnas datorer där man kan ta del av information på vår interna webb 'KeoNet' och se hur man ska arbeta via 'Mitt Arbete'. Det finns också möjlighet att kriva ut sin tjänst.

Det kommer dock inte att finnas datorer i rastlokalerna Lindvalls (Uppsala), Enköpings station och Bålsta station.

Hur fungerar det med nycklar till depåerna?

Vi kommer att lägga upp information om hur det fungerar med nycklar till de olika depåerna på 'KeoNet'. KeoNet är vår internwebb som du får tillgång till lite närmare trafikstart.

Var hittar jag telefonnummer till exempelvis min teamchef eller driftledningen?

Vi kommer att lägga ut information med adresser, telefonnummer till depåer, driftledning mm på 'KeoNet'.

Fordon

Tror ni att ni kommer hinna få alla bussar i tid?

Ja.

Hur många bussar är det totalt?

Det är 208 bussar totalt.

Är det bara boggiebussar beställt till Bålsta?

Nej, det är beställt boggiebussar och två minibussar för mjuka linjen.

Kommer det finnas dubbeldäckare?

Nej.

Kommer det finnas ledvagnar?

Nej.

Kommer det vara uppdelat i framtiden? Ex. Transdevs bussar, Nobinas bussar?

Vi har ingen uppdelning på det sättet, alla bussar är ju våra. Däremot finns många olika vagntyper. För stadstrafiken i Enköping kommer vi tex att använda grönlackerade 12m hybridbussar. Dessa hör hemma i Enköping då all produktion för dem utgår därifrån. I övrigt kan bussarna komma att rotera.

Kommer det finnas cykelställ på bussarna?

Ja det kommer sitta cykelställ på våra bussar.

Varför vill UL ha höggolvsbuss?

De kommer att användas som komfortbussar på särskilda linjer. Det är bättre komfort samt bättre lastutrymmen.

Hur gör man med rullstolar på höggolvsbuss?

Det finns en rullstolslyft på alla höggolvsbussar.

Kommer det finnas skyddsglas i bussarna?

Nej, inte den traditionella typen av Covidglas som monterades i samband med pandemin, däremot är en del av fordonens förarplatser utformade så att förarmiljön känns mer skyddad.

Välkommen att titta på fordonen då vi kommer ut till huvuddepåerna på besök i början på maj.

Var byggs bussarna någonstans?

De byggs i Polen.

Finns det USB-laddare i alla bussar?

Ja det finns i alla bussar.

Teknik och IT

Kommer alla bussar ha den IT-lösning som presenteras?

Ja alla bussar kommer ha detta installerat.

Vi har idag många olika skärmar, kommer vi fortsatt ha det?

I våra bussar ligger allt i samma skärm med funktioner för linjeguide, felanmälan av buss, sparsam körning etc. Ljusstyrka på skärmen går att reglera och på skärmen sitter det även ett skärmskydd som skall skydda mot solljus.

Behöver man logga in i alla olika system så som vi har det idag?

Nej, tanken är att man bara ska logga in på ett ställe som gör att alla funktioner fungerar.

Vi har idag något som kallas sparsam körning. Har ni på Keolis det också?

Vi på Keolis kallar det för KeoDrive. Genom det systemet så kan man se om man är en grön, gul eller röd förare. Alla förare kommer att genomgå en utbildning i detta.

Filmar kamerorna förarna?

Det är bara polisen som har tillgång till det filmade materialet och det är dessutom krypterat. För att polisen skall kunna titta på filmerna så krävs det en polisanmälan. Kamerorna finns som en trygghet för er förare utifall att något skulle inträffa ombord på bussen. All hantering av kamerorna sker i enighet med GDPR (lagstiftning).

Behöver bussens lampor vara tända för att kameran ska få bra inspelningar?

Det kan vara ett problem om det är kolsvart ombord på bussen. Märker föraren att det finns risk för en situation som kan behöva filmas så kan föraren tända lamporna för att få bra bilder.

Hur sker kommunikationen med trafikledningen?

Via radion. Rakel kommer att vara kvar

Är förarna ansvariga för att kontrollera färdbevisen?

Ja det kommer ni att vara trots passagerarräkningssystemet. Vill en resenär inte betala så tryck på knappen betalningsvägran, inga diskussioner skall tas mellan förare och resenär. Om man trycker på knappen så blir det lätt att se hur mycket kontrollanterna behöver vara ute samt i vilka områden de skall verka i.