Organisation Uppland

I trafikområde Uppland ingår dels stadstrafiken i Enköping och Bålsta, dels regiontrafiken i Uppsala och övriga länet.

Det finns nio depåer i trafikområdet och förarna på de olika depåerna är indelade i team. Fyra driftledare ansvarar för hela verksamheten och roterar i området. Dagtid kommer alltid en driftledare att vara på plats i Enköping.

Det finns även en underhållsavdelning med fyra underhållsledare: en per verkstad i Uppsala, Enköping och Tierp och en underhållsledare som ansvarar för alla tre servicehallar.

Områdeschef och övergripande ansvarig för verksamheten i trafikområde Uppland är Pär Karlsson.

Du kan se hela Keolis organisation i Uppland härPDF

Nedan ser du vem som är depåchef och teamchef för de olika depåerna.

Enköping/Bålsta

Depåchef: Anne Falker

Uppsala/Nord

Depåchef: Sven Anderzén

Teamchef Tierp och Skutskär: Stefan Bergström

Teamchef: Mesbah Mettag

Teamchef: Jonas Möllergren

Teamchef: Markus Wallmark

Teamchef: Peter Stuxgren