Scheman Förare

Ditt tjänstgöringsschema

I ditt tjänstgöringsschema ser du vilka dagar du arbetar och vilka du är ledig. Du ser också vilken kategori av tjänst du ska köra, det vill morgon- dag- eller kvällstjänst.

Den 23 maj kommer du kunna logga in i MittArbete. Då kommer du se vilken specifik tjänst du ska köra. Hur långt innan du ser vilken tjänst du ska köra beror på om du har fast schema eller är dagplanerad.

Nedan finns förklaringar till förkortningar och begrepp som vi använder i våra scheman.

Tjänst

En tjänst är vad din arbetsdag innehåller. När den startar och slutar, vilka linjer du ska köra, när du har rast med mera.

Omlopp

Ett omlopp är bussens arbetsuppgift. En tjänst kan innehålla flera omlopp, vilket betyder att man ska köra olika bussar.

Fast schema (kallas även fasta tjänster)

Ett fast schema innehåller ett antal bestämda tjänster som du kör reglebundet. Det betyder att du kan se vilka tjänster du ska köra långt i förväg. Även i ett fast schema kan det finnas dagar som är dagplanerade. Vilken tjänst du får de dagplanerade dagarana ser du 1 till 3 dagar innan den arbetsdagen.

Dagplanerat schema

Du som har ett dagplanerat schema ser vilka dagar som är arbetspliktiga och vilka som är lediga. På dina arbetspliktiga dagar ser du även vilken typ av tjänst du kommer att få, det vill säga morgon-, dag- eller kvällstjänst. Vilken specifik tjänst du får kommer du att se 1-3 dagar innan arbetsdagen.

Ut, Me, De och In

Detta är förkortningar som du med fast schema ser på dina dagplanerade dagar. De ger dig en bild av vilken del av dagen du ska arbeta.

Ut – Du kör ut bussen från depån på morgonen.
Me – En mellantjänst. Du börjar inte jättetidigt och slutar innan ca kl 22.00.
De – Du ska arbeta den här dagen och kommer att bli tilldelad en tjänst.
In – Du kör in bussen till depån på kvällen/natten.

Kategori

Tjänsterna är indelade i kategorier. Dessa kategorier ser du i ditt tjänstgöringsschema innan du vet vilken specifik tjänst du ska köra. Det ger en uppfattning om ungefär vilka tider du ska arbeta. Kategori A och B är morgonpass. Kategori D är dagpass och kategori E, F, G och K är kvällspass.

Har du frågor om ditt schema är du välkommen att mejla till ppuppland@keolis.se.

Processen för schemaläggning

Den 30 april ska arbetet med schemaläggning vara klart och du får besked via mejl. Så här ser processen ut:

14 april: Du får ett mejl från oss med ett digitalt formulär där du anger önskemål om du till exempel vill arbeta morgon-, dag- eller kvällspass.

22 april: Du skickar tillbaka formuläret med dina önskemål senast den 22 april.

30 april: Vi är klara med schemaläggningen för sommar och höst senast den 30 april. Du får ditt tjänstgöringsschema via mejl.

23 maj: Alla förare får access till vårt intranät 'KeoNet' den 23 maj. Via KeoNet kommer du kunna logga in på 'Mitt arbete' där man ser sitt tjänstgöringsschema.

Du som har ett fast schema kommer att se vilka tjänster du har sommaren och hösten 2022.

Du som har ett dagplanerat schema kommer att se vilka dagar som är arbetspliktiga och vilka som är lediga. På dina arbetspliktiga dagar kommer du även att se vilken typ av tjänst du kommer att få, det vill säga morgon-, dag- eller kvällstjänst. Vilken specifik tjänst du får ser du 1-3 dagar innan arbetsdagen. Det gör du i ”Mitt arbete” som du hittar på vårt intranät KeoNet.

Du som är timanställd kommer kunna skriva in när du vill jobba. Det gör du i ”Mitt arbete” som du hittar på vårt intranät KeoNet, som du får tillgång till 23 maj.

8 juni: Nu ser alla, även dagplanerade och timanställda, sina tjänster för den 13 juni. Du ser vilken tjänst du har fått i ”Mitt arbete” på KeoNet. På KeoNet kan du även skriva ut din körspecifikation. 

Semester 2022

Ni som har ansökt om semester senast den 31 mars får besked via mejl den 13 april.

Har du frågor är du välkommen att mejla till ppuppland@keolis.se.