Uppdaterad 2023-10-18

Talanghantering

Keolis är inte bara ett företag. Keolis är alla dess medarbetare – medarbetare med en vilja att trivas, göra ett bra jobb och utvecklas. Vi gör allt för att öka vår interna rörlighet så att våra medarbetare väljer att stanna kvar och utvecklas hos oss. Vårt mål är att få motiverade medarbetare och skapa kontinuitet.

Vi har en god intern rörlighet, och både i målsamtal och bedömningssamtal tar vi upp behov av kompetensutveckling och gör utvecklingsplaner. Dessutom gör våra chefer successionsplanering och talangidentifiering för att ytterligare stärka den interna rörligheten och tydliggöra karriärvägar.

För medarbetare som har nyckelroller och som är betydelsefulla för Keolis fortsatta framgång och utveckling har Keolis tagit fram ett utvecklingsprogram. Du som erbjuds en plats här ska få möjlighet att utvecklas, utmanas, bygga nätverk inom företaget och förbereda dig inför nästa utmaning inom Keolis, antingen i Sverige eller internationellt.

Genom programmet får du en ingående förståelse för Keolis affärsmodell. Du blir rustad för att klara av att leda en samhällsnyttig verksamhet under ständiga förändringar. Som grund ligger såväl Keolis värderingar som ledorden för vårt ledarskap, enligt vilken en god ledare på Keolis är en god förebild, engagerar, kommunicerar och tar ansvar.