Uppdaterad 2020-04-02

Så här hanterar Keolis ledning Corona-situationen

Varje dag samlas Keolis ledning i ett telefonmöte. På agendan står: Följa upp hälsoläget och hur vi utför vår busstrafik, givet de speciella förutsättningar som coronavirusets medfört.

Dagligen stämmer företagsledningen av corona-situationen och beslutar vad som behöver göras och kommuniceras. Inför mötena tar gruppen del av expertmyndighetens senaste rekommendationer, lyssnar med chefer och medarbetare, tar in resenärsynpunkter och stämmer av med våra huvudmän.

Jan Kilström, Verkställande direktör

Stefan Gustavsson, Produktionsdirektör

Vi står inför en gemensam utmaning att säkra en robust och uthållig kollektivtrafik. Kollektivtrafiken har en samhällsbärande funktion och behöver upprätthållas, även under den helt unika situation vi befinner oss i.

– Det viktigaste för oss i Keolis ledning är att ingen av våra medarbetare ska fara illa och att den samhällsviktiga busstrafiken kan fortsätta att fungera, säger Jan Kilström, VD i Keolis Sverige AB. Vi måste säkerställa att de som behöver resa kollektivt, t.ex. de som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter, har fortsatt tillgång till fungerande infrastruktur. Vi står nu inför en gemensam utmaning att säkra en robust och uthållig kollektivtrafik.

Keolis för dialog med våra huvudmän på samtliga orter om hur vi bäst anpassar busstrafiken för att möta Folkhälsomyndighetens rekommendationer, resenärernas behov och en ökad mängd sjukskrivna bland våra förare. Tillsammans möjliggör vi att busstrafiken är tillförlitlig även i dessa tider.

Tydlig kommunikation och lyhördhet är särskilt viktigt när det finns en oro i samhället. Vår princip är att utgå från det som expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten rekommenderar. De har bäst förutsättningar att göra helhetsbedömningar och vi gör klokt i att följa dem, säger Stefan Gustavsson, produktionsdirektör i Keolis.