Nyheter


 • Magnus Åkerhielm ny vd för Keolis Sverige

  Magnus Åkerhielm är från den 1 oktober ny vd för Keolis Sverige. Magnus kommer närmast från servicekoncernen ISS, där han varit ekonomidirektör för den svenska verksamheten.


 • Nya servicecenter på hjul ska ge nöjdare resenärer

  När Keolis nu tar över trafiken i Nacka, Värmdö, Huddinge, Botkyrka och södra Stockholm görs en storsatsning på mer personlig service och bättre information till resenärerna. Därför lanserar man bland annat ett unikt koncept med mobila kundservicecenter.– Det här är ett helt nytt koncept som ska förbättra kundservicen, säger Ted Stridsberg, affärsområdesdirektör på Keolis Sverige.Förutom 224 nya miljöbussar och fler kundvärdar kommer resenärerna även att upptäcka helt nya, vita skåpbilar med texten ”Kund- och trafikservice” på.– Bilarna kommer att ha stora digitala skärmar med bland annat störningsinformation på, online och hela tiden uppdaterade. Här ska man även kunna skriva ut sin färdväg eller en tidtabell, säger Ted Stridsberg.Att få fram ett bra system för störningsinformation till bussresenärer har länge varit en stor utmaning och var även en av punkterna som SL lyfte fram vid upphandlingen.Idén med kundservicecenter kommer från Keolis i Frankrike. I Lyon byggde man nyligen små informationskiosker runt om i stadsmiljön på strategiska ställen med lyckat resultat.– Vi valde att sätta hjul på våra för att vi tror att det passar vårt system bättre med mobila kundcenter. Om det blir en störning på till exempel tunnelbana eller pendeltåg kan vi placera ut dem på rätt ställe så att våra kunder får information så snabbt som möjligt, säger Ted Stridsberg.Två mobila kundservicecenter kommer sattes i trafik den 22 augusti, ytterligare nio stycken ska tas i bruk successivt under hösten. Och enligt Ted Stridsberg är det inte omöjligt att det blir fler på sikt.– Jag tror ju stenhårt på den här idén. Och det är en Keolis-produkt, så självklart tittar vi på möjligheterna att erbjuda den här servicen på fler ställen.Text: Kristian Andersson Keolis Sveriges två nya trafikområden: Huddinge/Botkyrka/Söderort Trafikstart: 2011-08-22Uppdragsgivare: SLAntal bussar: 307Antal medarbetare: 1124Avtalstid: Sju år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.Omsättning: 670 mkr/årNacka/Värmdö Trafikstart: 2011-08-22Uppdragsgivare: SLAntal bussar: 214Antal medarbetare: 667Avtalstid: Sju år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.Omsättning: 425 mkr/årVill du veta mer om Keolis mobila kundcenter,kontakta   ted.stridsberg@keolis.selänk till annan webbplats


 • Ännu lättare att ta bussen i Sundsvall

  En stad i utveckling behöver en kollektivtrafik som anpassar sig efter nya behov och förutsättningar. I Sundsvall presenterade Keolis den 22 augusti ett nytt linjenät som bland annat utgår från trafiksituationen och synpunkter från resenärerna.Förbättringarna består bland annat av en ny stadslinje och tätare trafik på befintliga linjer. Målet med alla förändringar som görs är att så många sundsvallsbor som möjligt ska få ännu bättre möjligheter att åka kollektivt.Under de senaste tre åren har Keolis ökat resandet med 23 procent i Sundsvall. Det nya linjenätet kommer på ett kraftfullt sätt att bidra till målet att dubblera resandet på orten.


 • Neolis är modellen för lokal kundanpassning

  Dagens kollektivtrafik måste erbjuda tätare turer, fler linjer och en attraktivare trafik för att vinna resenärernas förtroende.  För Keolis är analysmodellen Neolis en viktig del i arbetet med att erbjuda lokalt anpassade lösningar.


 • Martin utvecklar världens största spårvagnsnät

  Martin Hägglund, tidigare affärsområdesdirektör i Stockholm, har bytt jobb inom Keoliskoncernen. Nu arbetar han i Australien med att utveckla Yarra Trams i Melbourne, väldens största spårvagnsnät. Keolis är en världsomspännande koncern där medarbetare kan utbyta kunskaper och erfarenheter över gränserna och på olika marknader. Något som gynnar både medarbetarna och Keolis Sverige som företag.För Martin Hägglund innebär det en möjlighet att flytta till Australien och lära känna en ny marknad. Flyttlasset gick nu i augusti, fru och två barn kommer efter i oktober.– Planen är att jag ska vara där i 18 månader och jag kommer gå in i en roll som ”Project Director” och arbeta med olika former av utvecklings- och förbättringsprojekt, säger han.Med knappt 500 tågsätt som trafikerar 250 km dubbelspår är Yarra Trams världens största spårvagnsnät. Enligt Martin Hägglund har företaget en liknande historik som Keolis Sverige.– De privatiserades i slutet av 90-talet och omsätter i dag runt två miljarder kronor, vilket vi också gjorde för ett par år sedan. De står inför ganska liknande utmaningar, det vill säga att få all personal delaktig och säkerställa att korrekt information finns i hela verksamheten. Och i grunden, som med all kollektivtrafik, handlar det om höga krav på planering, effektivitet och resenärsfokus.Deras stora fokus på resenärerna är något som Martin Hägglund hoppas lära sig mycket av under sin tid i Australien. Lärdomar som han sedan kan ta med sig hem till Sverige.– Yarra Trams jobbar nämligen närmare resenären än vad vi gör i till exempel Stockholm, där mycket fortfarande går via SL. I Melbourne tar man ett större ansvar för hela resan, även gentemot resenären. Det är ena delen, den andra blir naturligtvis att få erfarenhet av spårtrafik, säger Martin Hägglund.Text: Kristian Andersson YARRA TRAMS Världens största spårvagnsnät består av 27 linjer med totalt 1 773 hållplatser och 250 km dubbelspår som trafikeras av 487 tågsätt. Det görs runt 180 miljoner resor per år på spårvagnsnätet. KDR Melbourne är ett trafikkonsortium som till 51 procent ägs av Keolis. Sedan 2009 driver KDR spårtrafiken i Melbourne under varumärket Yarra Trams. Yarra Trams sysselsätter över 2 000 personer.


 • På nytt jobb

  I maj tillträdde Karl Orton som affärsområdesdirektör för Keolis Sverige, Stockholm och Li Ekenstedt som inköpschef.Karl Orton är civilingenjör och har tidigare haft en rad chefsbefattningar på Scania, senast som affärsområdeschef för DynaMate.Även Li Ekenstedt kommer närmast från Scania Scania, närmare bestämt inköpsavdelningen. Li Ekenstedt kommer ursprungligen från Kina och träffade sin svenske man när hon forskade och senare doktorerade på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har även en licentiatexamen i transport och logistik från Chalmers Tekniska Högskola.


 • Keolis tar över busstrafiken och bjuder på frukost!

  Keolis är från och med måndag den 22 augusti ny entreprenör för SL:s  busstrafik i Nacka, Värmdö, Huddinge, Botkyrka och södra Stockholm. Med 1 840 medarbetare, 521 bussar och gedigna förberedelser förbättrar Keolis service, miljö och komfort för resenärerna. Kundvärdar med mobila kundcenter är en del av satsningen på utökad service till resenärerna. Kundvärdarna kommer att finnas till hands där situationen kräver det. Keolis kundvärdar skapar också genom sin närvaro en ökad trygghet för resenärerna.Keolis två första mobila kundcentra öppnar redan på måndag den 22/8. Under rusningstrafiken fram till klockan 9.00 bjuder de på frukost vid Huddinge sjukhus och Orminge centrum. Totalt kommer tre kundcenter att finnas i Nacka/Värmdö och i Huddinge, Botkyrka och södra Stockholm får sju kundcenter.-  Det här är ett unikt avtal för Keolis och inte minst för resenärerna. Keolis kan nu visa upp sin roll som ledande busstrafikföretag av lokalt anpassad, miljövänlig trafik, säger Anders Lundström, VD, Keolis Sverige.Av samtliga 521 fordon i området är 224 nya och drivs på förnyelsebara bränslen; biogas, etanol eller rapsmetylester (RME).  Detta innebär att Keolis ytterligare stärker sin roll som leverantör av lokalt anpassad och miljövänlig stadstrafik.