Nyheter


  • Ett fossilfritt år

    I november firar Keolis busstrafik ett år utan fossila bränslen. Under hösten 2015 fasade Keolis ut de sista dieselbussarna och idag kör samtliga 1600 bussar på ett förnybart bränsle. 


  • Strukturerat arbetssätt, ger ökad trafiksäkerhet

    Sveriges riksdag har antagit en nollvision, det innebär att ingen ska dödas eller allvarligt skadas i trafiken. Ett verktyg för företag och organisationer som vill stärka sitt säkerhetsarbete är den internationella standarden för vägtrafiksäkerhet, ISO 39001.


  • Lund satsar på spårväg

    Vid årsskiftet börjar byggnationen av Lunds nya spårväg, som ska knyta ihop de nya forskningsanläggningarna MAX IV och ESS med centrum. Samtidigt förtätar man och bygger en helt ny stadsdel runt den nya spårvägen – på sikt planeras för ytterligare 50 000 människor ska kunna bo längs med stråket. Lund växer så det knakar. Dagens 116 000 invånare utökas årligen med cirka 1 000 personer och staden har ett uttalat tillväxtmål. För att klara de ökade transportvolymerna och samtidigt bygga staden på ett hållbart sätt har man valt att bygga en spårväg.