Vinst för Keolis Sverige i Jönköping

Länstrafiken Jönköping har idag beslutat att tilldela Keolis Sverige stadstrafiken i Jönköping.
- Keolis Sverige besfäster nu ytterligare sin position som marknadens första specialist på lokalt anpassad miljövänlig stadstrafik och vi ser fram emot att få utveckla stadstrafiken i Jönköping tillsammans med kunder och Jönköpings länstrafik, säger Anders Lundström, VD, Keolis Sverige

Avtalet berör ca 300 förare och omfattar stadstrafiken i Jönköping. Avtalet gäller i åtta år med möjlighet till två års förlängning. Stadstrafiken skall utföras med 89 stadsbussar, varav 29 tursatta ledbussar som trafikerar tre stomlinjer. Dessa stomlinjer skall köras på biogas. Miljökravet i avtalet innebär successiv minskning av andel fossilt bränsle från max 70% 2011 till max 25% 2016.

I upphandlingen utvärderades såväl pris som beskriven kvalité. Keolis Sverige hade både bästa pris och kvalitet.

Keolis Sverige startar sin trafik den 19 juni 2011.