Keolis om språkfrågan

Det dokumentet som beskrev förhållningssätt och ordningsregler för Keolis Sverige Jönköping och som presenterades i Jönköping på början av veckan var ett lokalt initiativ. Keolis Sverige har ingen policy som hanterar språkfrågan och dokumentet används inte längre.

Vid anställning på Keolis Sverige ställer vi som krav att man har god förmåga att kommunicera på svenska. Detta är av två skäl. Det handlar om service och säkerhet. Säkerhet för att kunna kommunicera klart och tydligt med trafikledning vid incidenter och olyckor. Service för att kunna kommunicera med våra trafikanter.

Keolis Sveriges 6 000 medarbetare representerar mer än 60 nationaliteter. Det berikar oss som arbetsplats och ökar vår förmåga att ge service. Vi arbetar aktivt för att förmedla detta i olika sammanhang.