Ny affärsområdesdirektör i Keolis Sverige

Karl Orton blir ny affärsområdesdirektör för Keolis Sveriges affärsområde Stockholm. Från och med maj 2011 kommer Martin Hägglund att lämna över till Karl.

Karl Orton kommer närmast från DynaMate där han har varit affärsområdeschef. DynaMate är ett Scaniaföretag som erbjuder produktions- och underhållsstöd. Karl Orton har en lång karriär på olika chefsbefattningar inom

Scania.

Martin Hägglund kommer från augusti 2011 att arbeta som Project Director på KDR Victoria i Melbourne. KDR är ett bolag som till 51 procent ägs av Keolis och som sedan november 2009 driver spårvagnstrafiken i Melbourne under varumärket Yarra Trams. KDR har 1 900 anställda och spårvagnsnätet är ett av de största i världen.