Keolis växer i Göteborg

Vid Västtrafiks upphandling av trafik i Göteborg har idag Keolis tilldelats trafik i Göteborg Nordost. Avtalet omfattar 125 medarbetare, 47 bussar och sträcker sig över åtta år med möjlighet till förlängning i två år. Omsättningen uppgår till ca 100 miljoner kronor per år. Keolis kör sedan ett år tillbaka även i Partille och Mölndal.

- Vi är glada och stolta att få fortsätta att utveckla kollektivtrafiken mot fler och nöjdare resenärer tillsammans med Västtrafik i Göteborg, säger Anders Lundström, verkställande direktör för Keolis Sverige AB.

Keolis kommer att köpa 47 nya bussar som drivs med biogas och rapsmetylester (RME) till trafiken i Göteborg. I augusti 2011 körs 60 procent av vår bussflotta på förnyelsebart bränsle och genom att utbilda alla våra förare i sparsam körteknik minskar vi dessutom bränsleförbrukningen med 10-15 procent.