Keolis uppstartsprojekt för Göteborg nordost är igång

Till projektledare för uppstarten har Henrik Posse utsetts. Det lokala uppstartsarbetet kommer att ledas av Benny Hast, områdeschef Göteborg.

På grund av att det är semestertider händer det inte så mycket i projektet förrän i slutet av augusti.  Inbjudan till informationsmöten för personal hos GS som berörs av entreprenörsbytet kommer att komma under augusti. Mötena planeras till början av september.

Information om uppstarten kommer fortlöpande att läggas upp under rubriken ”Personalinfo Göteborg nordost” som du hittar på Keolis hemsida