Ännu lättare att ta bussen i Sundsvall

En stad i utveckling behöver en kollektivtrafik som anpassar sig efter nya behov och förutsättningar. I Sundsvall presenterade Keolis den 22 augusti ett nytt linjenät som bland annat utgår från trafiksituationen och synpunkter från resenärerna.

Förbättringarna består bland annat av en ny stadslinje och tätare trafik på befintliga linjer. Målet med alla förändringar som görs är att så många sundsvallsbor som möjligt ska få ännu bättre möjligheter att åka kollektivt.

Under de senaste tre åren har Keolis ökat resandet med 23 procent i Sundsvall. Det nya linjenätet kommer på ett kraftfullt sätt att bidra till målet att dubblera resandet på orten.

För mer information om fördubblingsprojektet i Sundsvall, kontakta agne.domeij@keolis.se