Martin utvecklar världens största spårvagnsnät

Martin Hägglund, tidigare affärsområdesdirektör i Stockholm, har bytt jobb inom Keoliskoncernen. Nu arbetar han i Australien med att utveckla Yarra Trams i Melbourne, väldens största spårvagnsnät.

Keolis är en världsomspännande koncern där medarbetare kan utbyta kunskaper och erfarenheter över gränserna och på olika marknader. Något som gynnar både medarbetarna och Keolis Sverige som företag.

För Martin Hägglund innebär det en möjlighet att flytta till Australien och lära känna en ny marknad. Flyttlasset gick nu i augusti, fru och två barn kommer efter i oktober.

– Planen är att jag ska vara där i 18 månader och jag kommer gå in i en roll som ”Project Director” och arbeta med olika former av utvecklings- och förbättringsprojekt, säger han.

Med knappt 500 tågsätt som trafikerar 250 km dubbelspår är Yarra Trams världens största spårvagnsnät. Enligt Martin Hägglund har företaget en liknande historik som Keolis Sverige.

– De privatiserades i slutet av 90-talet och omsätter i dag runt två miljarder kronor, vilket vi också gjorde för ett par år sedan. De står inför ganska liknande utmaningar, det vill säga att få all personal delaktig och säkerställa att korrekt information finns i hela verksamheten. Och i grunden, som med all kollektivtrafik, handlar det om höga krav på planering, effektivitet och resenärsfokus.

Deras stora fokus på resenärerna är något som Martin Hägglund hoppas lära sig mycket av under sin tid i Australien. Lärdomar som han sedan kan ta med sig hem till Sverige.

– Yarra Trams jobbar nämligen närmare resenären än vad vi gör i till exempel Stockholm, där mycket fortfarande går via SL. I Melbourne tar man ett större ansvar för hela resan, även gentemot resenären. Det är ena delen, den andra blir naturligtvis att få erfarenhet av spårtrafik, säger Martin Hägglund.

Text: Kristian Andersson

YARRA TRAMS

Världens största spårvagnsnät består av 27 linjer med totalt 1 773 hållplatser och 250 km dubbelspår som trafikeras av 487 tågsätt.

Det görs runt 180 miljoner resor per år på spårvagnsnätet.

KDR Melbourne är ett trafikkonsortium som till 51 procent ägs av Keolis.

Sedan 2009 driver KDR spårtrafiken i Melbourne under varumärket Yarra Trams.

Yarra Trams sysselsätter över 2 000 personer.