Neolis är modellen för lokal kundanpassning

Dagens kollektivtrafik måste erbjuda tätare turer, fler linjer och en attraktivare trafik för att vinna resenärernas förtroende.  För Keolis är analysmodellen Neolis en viktig del i arbetet med att erbjuda lokalt anpassade lösningar.

Raphael Sauter

Tiderna förändras och det gör även människors levnadsvanor. I dag har många flexibla arbetstider, kanske arbetar vi hemifrån då och då, kanske hämtar eller lämnar vi barn på förskola på oregelbundna tider. Vi åker och shoppar sent på kvällen och vi umgås mer ute på stan. Allt detta betyder att våra resemönster har förändrats och därmed också kraven på vad kollektivtrafiken ska kunna erbjuda.

Det räcker inte längre med en bra turtäthet under morgon- och eftermiddagsrusningen, kollektivtrafiken måste erbjuda turtäthet och linjer som är anpassade efter resenärernas beteende. Förhållanden och förutsättningar varierar dessutom från stad till stad. Därför är vikten av lokalt anpassade lösningar stor.

- Det handlar lika mycket om att våga ta bort som att lägga till. Vi ska inte bara öka produktionen utan omfördela resurserna så att de bättre passar kundernas behov, säger Elisabeth Andreasson, affärsutvecklingsdirektör på Keolis Sverige.

För Keolis har den egenutvecklade analysmetoden, Neolis, som ursprungligen togs fram i Frankrike, blivit en viktig nyckel i arbetet med att vinna fler och nöjdare resenärer. Metoden går i korthet ut på att man genom kvantitativa undersökningar, fokusgrupper och fältstudier mycket noggrant och systematiskt går igenom hur trafikanter i ett visst område ser ut, vad de har för önskemål kring sin lokaltrafik, var de bor, hur de utnyttjar lokaltrafiken och mycket mer.

- Det unika med metoden är att vi undersöker både befintliga trafikanter och de som aldrig använder lokaltrafiken, för att ta reda på vad vi behöver erbjuda för att fånga in även dem. Men också att vi åker ut på plats för att lära känna området väl och hitta utvecklingspotential för nya linjer och tidtabeller.

Vi är angelägna om att förstå alla bakomliggande faktorer för att få kundfokus, berättar Raphael Sauter från Keolis i Lyon, en av personerna bakom analysmetoden Neolis i Sverige.

Nyttan för resenärerna är förstås att de får ett modernt transportsystem som är anpassat efter deras önskemål med bra frekvens på turer, även utanför rusningstid.

– I våra analyser har det framkommit att hela 30-40 procent faktiskt reser utanför rusningstid. Folks levnadsvanor har förändrats och för att de ska välja att åka kollektivt måste vi anpassa oss efter dem, säger Raphael Sauter.

Text: Karin Cedronius

Elisabeth Andreasson
Vill du veta mer om Neolis, kontakta elisabeth.andreasson@keolis.selänk till annan webbplats