Keolis Sverige är nu certifierade enligt ISO standard

Nu är Keolis Sveriges ledningssystem och verksamhet i Göteborg samt huvudkontoret i Stockholm certifierade för miljö och kvalitet enligt ISO-standard.

- Certifieringen är ett kvitto på att vi har tillförlitliga system som borgar för hög kundnöjdhet. Ytterst handlar det om ett engagerat och medvetet processorienterat arbete hos våra medarbetare säger Magnus Åkerhielm, VD Keolis Sverige.

-  Vår verksamhet har stor miljöpåverkan och det ger oss ett extra stort ansvar. Vårt miljöledningssystem ger oss god överblick och stöd i arbetet med att utveckla världens mest miljövänliga stadstrafik, säger Mattias Galante, Kvalitetschef.

Fakta om certifieringen

ISO-certifieringEn ISO-certifiering innebär ett systematiskt arbetsätt inom t ex miljö och kvalitet. ISO-kraven anger vad som krävs och företaget definierar sedan själv hur de ska arbeta för att nå upp till dessa grundkrav och även utvecklas vidare. Varje år görs en revision av hur väl företaget tillämpar sina egna instruktioner och policies.

Keolis Sveriges certifiering ISO-certifikaten innebär att Keolis Sverige har ett miljöledningssystem i överensstämmelse med standarden ISO 14001:2004 och ett kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001:2008. Certifieringen omfattar utveckling, försäljning och drift av kompletta lösningar för kollektivtrafik.

I Göteborg svarar Keolis för busstrafiken i Partille, Mölndal och Härryda. Trafiken utgår från depåerna i Partille och Mölndal med 350 medarbetare och med 110 bussar. I samarbete med Sandarna Transporter kör vi även Blå Express och Ö-snabben. I juni 2012 tar vi även över busstrafiken i Angered. På huvudkontoret i Stockholm arbetar 100 personer.