Tingsrätten avslog Keolis begäran om skadestånd

Idag föll domen i Uppsala tingsrätt mellan Keolis Sverige och Upplands Lokaltrafik (UL). Tingsrätten valde att inte att gå på Keolis Sveriges linje utan friar UL från stämningsansökan gällande regionbussupphandlingen 2010.

Tingsrätten bedömde inte att Keolis Sverige lidit skada av den felaktiga upphandlingen och avslår därför begäran om skadestånd. Keolis ska betala UL:s rättegångskostnader om 3,3 miljoner kr.

- Jag känner en stor besvikelse över tingsrättens beslut, säger Magnus Åkerhielm vd Keolis Sverige. Domen sänder ut signaler om att upphandlingar inte måste ske efter lagar och regler. Jag tror tyvärr att beslutet kommer få stora negativa konsekvenser och minska förtroendet för myndigheter och företag som deltar i upphandlingar.

- Vi kommer att granska domen och sedan besluta oss för om vi ska överklaga, avslutar Magnus Åkerhielm.