Keolis Sverige överklagar UL-dom

Keolis Sverige kommer att överklaga tingsrättens dom i målet mot Upplands Lokaltrafik (UL) till Svea hovrätt.

- Vi delar inte tingsrättens bedömning och kommer att överklaga till hovrätten. Fallet är av stor principiell betydelse för hela vår bransch och alla som arbetar med offentliga upphandlingar, säger Magnus Åkerhielm, vd Keolis Sverige.

- Nu innebär tingsrättens dom att medvetna och bekräftade fel kan ske utan några som helst konsekvenser. Ett sådant system öppnar upp för godtycklighet och det kan inte vara lagens syfte. Alla som deltar i offentliga upphandlar måste göra det på lika villkor. Annars riskerar förtroendet och viljan att delta i upphandlingar att minska. Vi kommer därför att driva processen vidare, avslutar Magnus Åkerhielm.

Bakgrund: Efter den havererade regionbussupphandlingen 2010 valde Keolis Sverige att stämma UL i Uppsala tingsrätt. Upphandlingen fick avbrytas och genomfördes på nytt sedan Förvaltningsrätten i Uppsala i två domar konstaterat brott mot upphandlingslagstiftningen inklusive sekretessbrott. Keolis Sverige skulle ha vunnit upphandlingen och tilldelats kontraktet om UL genomfört upphandlingen i enlighet med bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen. I juli 2012 kom domen från Uppsala tingsrätt som konstaterade att UL gjort sig skyldig till upphandlingsfel. Tingsrätten fann dock inte att Keolis Sverige lidit någon ekonomisk skada då upphandling gjorts om.  Keolis Sverige har överklagat domen.