Keolis Sverige satsar offensivt

Keolis Sverige gör nu en offensiv satsning och har anställt Johan Båging som chef för Keolis anbudsverksamhet. Målsättningen är att vidareutveckla anbudsarbetet och vinna marknadsandelar.

- Vi spänner nu musklerna inför kommande anbudsarbeten. Genom att tillsätta Johan Båging, tidigare områdeschef för Keolis verksamhet i Stockholm City, vill vi öka vår konkurrenskraft och vinna marknadsandelar. Johans kompetens och erfarenhet kommer också att vara en stor tillgång när det gäller att försvara vårt avtal i kommande upphandling av busstrafiken i centrala Stockholm, säger Magnus Åkerhielm, vd. Keolis Sverige.

För mer information, kontakta Keolis Pressjour. Telefon; 08- 51 90 2022