Bussfakta

  • Vi har totalt 1900 bussar i Sverige
  • Snittåldern är 5,9 år
  • 450 st drivs på RME
  • 300 st drivs av biogas
  • 430 st drivs av etanol
  • Resterande drivs av diesel.

I väntan på nytt trafikavtal som börjar gälla sommaren 2014 har Keolis av SL fått åldersdispens för 46 etanolbussar i Stockholms city. Detta påverkar inte resenärens säkerhet eller komfort. Bussarna uppfyller samma höga säkerhetskrav som tidigare och kommer att kontrollbesiktas två gånger per år. Dispensen gäller en begränsad period.

I Stockholm är det totalt 1110 bussar varav över 300 går i Stockholms innerstad. Samtliga innerstadsbussar drivs av förnyelsebara bränslen. Snittåldern på bussar i Stockholm är 6 år.