Trafikstart på Hisingen

Vi kan med glädje och stolthet konstatera att trafikstarten på Hisingen gått bra tack vare god planering, vår specialistkompetens och engagerade medarbetare.

– Vi ser verkligen fram emot arbetet vi nu har framför oss. Det är viktigt för oss att få fler och nöjdare resenärer på Hisingen, säger Torbjörn Glad, projektledare.

Avtalet på Hisingen innebär att Keolis tillsammans med Västrafik gemensamt ansvarar för att utveckla kollektivtrafiken.

– För oss på Keolis är det en självklarhet att lyssna på resenären, det betyder att vi tillsammans med resenärerna vill utveckla kvaliteten och öka det kollektiva resandet. Som exempel har vi efter synpunkter bland annat redan förstärkt linje 141.

Ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till att göra trafikstarten på Hisingen lyckad, avslutar Torbjörn.

Fotograf: Joackim Bay, Neoplan Väst AB