Keolis antar utmaningen Stadsbusskampen i Sundsvall!

Som en del i Europeiska trafikantveckan antar vi utmaningen från Östersund och Gävle och tar upp Stadsbusskampen nu på lördag 21 september. Vi bjuder alla på resan hela dagen. Den stad som har flest bussåkare under dagen vinner.

Först mäter vi hur många som har åkt buss de tre senaste lördagarna i de tre tävlande städerna. Sedan jämför vi med antalet bussåkare nu på lördag. Den stad som har störst procentuell ökning vinner.

Det här är mycket mer än ett lördagsjippo
Europeiska Trafikantveckan och den årliga kampanjen ”In town without my car” är ett seriöst och långsiktigt EU-projekt som vill visa på alternativ till bilen när man gör sina vardagsresor. Vinsterna är mindre klimatpåverkan, renare luft, bättre hälsa, minskat buller och bättre trafiksäkerhet. Trafikantveckan har funnits sedan 2002. Förra året deltog 105 svenska kommuner och 2.155 städer i världen.