Uppdaterad 2013-10-15

Keolis rekryteringsprojekt uppmärksammas av regeringen

I slutet av sommaren startade Keolis, Nacka Kommun och Jobblotsens ett gemensamt projekt för att utbilda nya bussförare.

- Vårt projekt är det första i Sverige där vi tillsammans med en kommun och ett rekryteringsbolag har en arbetsplatsförlagd utbildning av bussförare. Alla som medverkar i utbildningen bor och lever i Nacka vilket innebär att deltagarna har en anknytning till trafikområdet. Att utbildningen sker direkt på våra depåer har flera fördelar. Dels så får deltagarna lära sig hur den dagliga verksamheten fungerar men det är även bra socialt då de direkt kommer in i gemenskapen på våra depåer, berättar Pernilla Strand, chef på Keolis Academy som ansvarar för utbildningen.

Trots att knappt två månader har gått så har projektet redan fått stor uppmärksamhet.

- I mitten av september träffade två av kursdeltagarna integrationsministern Erik Ullenhag och vi har redan varit i kontakt med flera kommuner för att se om vi kan etablera ett samarbete på flera platser.

Miralem Ibisevic diskuterar utbildningen med integrationsministern Erik Ullenhag

Totalt medverkar ett tjugotal personer i utbildningen som beräknas vara klar till årsskiftet. Efter utbildningen erbjuds deltagarna en tjänst på Keolis depå i Nacka/Värmdö.

Simone Berglin berättar att hon alltid velat lära sig köra buss och när möjligheten kom tog hon chansen och vidareutbilda sig.