Uppdaterad 2013-10-15

Populära busslinjer i Nacka/Värmdö blir kvar

I samband med ombyggnaden av Danviksbron inrättade SL i samarbete med Keolis två tillfälliga nya linjer från Nacka-Värmdö direkt till Cityterminalen. Linjerna blev så populära att SL nu beslutat att låta delar av trafiken fortsätta trots bron är färdigbyggd.

De linjer som inrättades som en tillfällig avlastning i samband med Danviksbrons renovering är 445C Orminge-Cityterminalen och 480C Gustavsberg-Cityterminalen. Populära 480C förlängs nu till Mölnvik.

De trafikproblem som förutspåtts i samband med ombyggnaden uteblev till stora delar och färdigställandet av bron kunde tidigareläggas.

De nya busslinjerna var ursprungligen planerade att gå fram till den 30 september, men SL har alltså beslutat att låta delar av den populära trafiken fortsätta.