Uppdaterad 2014-03-03

Pilotprojektet för linje 4

Den 17 mars kör pilotprojektet för linje 4 igång. Pilotprojektet är en del av den framkomlighetsstrategi som Stockholms stad har tagit fram och är ett samarbete mellan staden, Keolis och SL.

Inom projektet har flera förbättringsåtgärder tagits fram för att öka framkomligheten för linjen, exempelvis kommer regularitet tillämpas, fyra hållplatser kommer att dras in för buss 4 och trafikvärdar kommer att finnas ombord på bussarna för visering. Pilotprojektet pågår fram till den 19 juni.”