Uppdaterad 2014-06-24

Tack och Hej Sundsvall

2007 tog Keolis över busstrafiken i Sundsvall. Sedan dess har det kollektiva resande ökat med 46 procent. Det har varit möjligt genom ett bra samarbete mellan Sundsvalls kommun och Din Tur.

Tillsammans har vi utvecklat kollektivtrafiken och förenklat vardagen för Sundsvallsborna. Från och med den 15 juni kommer en annan operatör att ta över busstrafiken i Sundsvall. Vi vill därför tacka alla som rest med oss. 

Vi vill även tacka alla medarbetare och alla som arbetat i fördubblingsprojektet. Här är några förbättringar som har genomförts i projektet:

• Införande av 10-minuterstrafik för stomlinjer under högtrafik tid

• Ny stomlinje, linje 5

• Nya hållplatstavlor

• Tätare trafik för Njurundabussarna

• Stomlinje till Sidsjö

• Motorvägshållplatser och busstunnel i Birsta

• Införande av periodkort, seniorkort och turistkort

• Införande av SMS-biljetter

• Tillgång till tidtabellsinformation i mobilen