Uppdaterad 2014-06-24

Keolis till Almedalen

Keolis kommer att vara på plats under politikerveckan i Almedalen. Utvecklingen av kollektivtrafik, arbetsmarknadsfrågor och integration samt arbetsmiljö och hållbarhet är några ämnen som Keolis kommer diskutera under veckan och dela våra erfarenheter kring.  

Du träffar oss bland annat på dessa seminarier;  

Utan invandrare stannar buss och taxi
Arrangör: Sveriges Bussföretag och Svenska Taxiförbundet
Dag: 1/7 2014 17:00 - 18:00
Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21

Delade turer och långa arbetsdagar - har det någon betydelse för hälsa och säkerhet?
Arrangör: Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
Dag:3/7 2014 11:00 - 12:00
Plats: Science Park, Strandgatan 1