Uppdaterad 2015-04-02

Tunabergs Taxi blir Keolis Serviceresor

Från den 1 april fusioneras Tunabergs Taxi in i Keolis Sverige. Tunabergs Taxi har funnits inom Keolis som ett helägt dotterbolag under flera år och blir nu ett eget trafikområde med namnet Keolis Serviceresor.

- Fusionen innebär en fördjupning av vårt samarbete och vi kan nu bättre tillvara ta den kompetens som finns inom båda organisationerna. Genom namnbytet blir det dessutom tydligare vilka tjänster som vi inom Keolis kan erbjuda, säger Elisabeth Andreasson, affärsområdesdirektör övriga Sverige.

Tunabergs Taxi har ca 200 anställda och största delen av verksamheten finns i Jönköpings län och Norrköping kommun. Företaget grundades 1994 av Kent Thunberg som drev taxiverksamhet med inriktning på färdtjänstresor. Bolaget köptes senare upp av Näckrosbuss AB och blev slutligen en del av Busslinkkoncernen. Sedan flera år är Tunabergs Taxi ett helägt bolag i Keoliskoncernen. För resenärer och medarbetare innebär fusionen inga stora förändringar utan det kommer vara fortsatt fokus på service och kvalité.