Uppdaterad 2015-04-21

Keolis blir vindkraftsproducent

Keolis tar ytterligare ett steg i miljö- och hållbarhetsarbetet och blir vindkraftsproducent. Genom ett samarbete med Bixia hyr Keolis tre vindkraftverk som förser Keolis depåer och kontor med förnyelsebar el. Vindkraftverken står i Falkenberg, Gotland samt Kiruna och kan leverera nästan hälften av Keolis elbehov.

- Satsningen på vindkraft ligger helt i linje med vårt miljö- och hållbarhetsarbete säger Catarina Fritz, ekonomidirektör och ansvarig för hållbarhetsfrågor hos Keolis. Idag drivs 9 av 10 av våra bussar på förnyelsebara bränslen och genom initiativet att producera egen el så lyfter vi vårt hållbarhetsarbete ytterligare en nivå.

Bixia satsar långsiktigt på att bygga ut den förnybara elproduktionen tillsammans med sina kunder. Dels bygger Bixia vindkraftverk med kunderna som delägare, dels köper man in en stor andel förnybar el direkt från producenter.

– Det är en fantastisk utveckling vi ser där allt fler tar ansvar genom att bli sina egna producenter och på så sätt tillföra mer förnybar el in i systemet. Vi på Bixia har utvecklat enkla och ekonomiskt hållbara lösningar för att hjälpa våra kunder att bli sina egna producenter, säger Magnus Ravander, försäljnings- och marknadschef på Bixia