Uppdaterad 2015-05-19

Jan forsberg ny styrelseordförande

Den 1 maj tillträdde Jan Forsberg posten som ny ordförande i Keolis.

– Keolis satsar på att expandera i Sverige, inte minst inom spårtrafik. Det är en mycket spännande tid att komma in i företaget, säger Jan Forsberg.

Jan Forsberg
Foto: Emil Nordin

I januari i år presenterade Keolis planerna på att expandera sin verksamhet i Sverige genom att starta ett nytt affärsområde inriktat på spårtrafik.

Koncernens nye ordförande, Jan Forsberg, tar med sig värdefulla erfarenheter till Keolis efter tio år som verkställande direktör och koncernchef i SJ.

– Jag har lett stora organisationer under förändringstryck, varav de senaste 20 åren inom persontrafik. Först inom SAS och senare i SJ. Jag var bland annat med och vann upphandlingen av pendeltågstrafiken i Stockholm 2005 som är ett av de största upphandlade trafikavtalen vi har i Sverige. Med alla dessa erfarenheter som bas hoppas jag kunna bidra till att Keolis fortsätter att vinna upphandlingar i Sverige, säger Jan Forsberg.

Jan Forsberg med Keolis vd Magnus Åkerhielm

Foto: Emil Nordin

Keolis affärsidé är att genom lokalt anpassad och hållbar stadstrafik skapa värde för resenärerna, samhället och ägarna. Att den franska motsvarigheten till SJ – SNCF – är Keolis huvudägare ser Jan Forsberg som en stor fördel.

– Där finns en enorm kunskapsbank kring spårtrafik som kommer att vara mycket värdefull när Keolis nu går in i en ny och mer expansiv fas.  

Vad fick dig att tacka ja till ordförandeuppdraget?

– Ju mer jag har lärt känna Keolis, desto mer har jag förstått hur intensivt bolaget jobbar med resenärsnytta och kundfokus i termer av punktlighet, kvalitet och säkerhet. Det är saker jag har brunnit för även under min tid på SJ. Att få komma in i ett skede när Keolis nu verkligen satsar på att expandera i Sverige gör detta extra spännande. Jag vill gärna tillsammans med organisationen, ledningen och övriga styrelsen vara med och realisera den visionen.

Vilken är din bild av Keolis?

– Som ett stort, internationellt och framgångsrikt transportföretag som sätter kvalitet och resenär i fokus. Jag vet att Keolis har vunnit flera strategiskt viktiga upphandlingar i bland annat USA, Storbritannien och Australien. Det är ett bolag på stark frammarsch.

Hur ser du på kollektivtrafikens framtid?

– En fungerande kollektivtrafik skapar förutsättningar för hela Sverige att leva. Det gäller både glesbygd och tätorter. Tar man Stockholm som exempel ser vi hur staden väntas fortsätta att växa med 40 000 människor per år de närmaste 10-15 åren. Det är en stad av Göteborgs storlek som ska härbärgeras på en begränsad yta. Möjligheterna att bygga fler vägar är små. I min värld är kollektivtrafik – spårtrafik och bussar – nyckeln för att lösa den ekvationen. I det sammanhanget känns det extra roligt att Keolis ligger så långt framme vad gäller miljötänk. Det finns många goda exempel på hur Keolis skapar samhällsnytta och möjliggör framtidens hållbara lösningar för kollektivtrafik.