Uppdaterad 2015-06-16

nytt linjenätet i stockholm

Den 19 juni, på midsommarafton, läggs busslinjenäten i Stockholms city och på Lidingö om i samband med att SL-trafiken går över till sommartidtabell. Det var närmare 30 år sedan busslinjenätet i Stockholms city senast lades om. Under de åren har stockholmarna blivit fler, nya stadsdelar har vuxit fram och högre krav ställs numera på kollektivtrafikens effektivitet och hållbarhet.

Stombusslinjerna 1-4 kommer vara oförändrade medan de flesta andra linjer på något sätt berörs av förändringarna. Flera nya busslinjer tillkommer och andra får ändrade körsträckor. Nya busshållplatser kommer till och andra tas bort. Alla linjer med 40-nummer byter linjenummer eftersom 40-numrena ska reserveras för kommande spårtrafik.

Keolis som vann SLs upphandling av busstrafiken inom trafikområdet fick i uppdrag att se över busslinjenätet. Förändringen har föregåtts av studier av stadens utveckling, infrastruktursatsningar och av hur busstrafikens bättre kan synkas med spårtrafiken. Vi studerade även resmönster och intervjuade 3 000 resenärer om hur de ser på Stockholms kollektivtrafik. Målet har varit en moderniserad busstrafik med fossilfria bränslen som ska passa en hållbar och växande storstad.