Uppdaterad 2015-06-25

Förarlösa tåg, snart i Sverige?

Förarlösa tåg är redan vardag på flera håll i världen. Även i Stockholm finns planer på att införa automatiska tåg i tunnelbanan. Det ska ge tätare turer, ökad säkerhet och bättre komfort – utan att det kostar mer.

Det var länge sedan som förarlösa tåg var science fiction. I London invigdes redan på 60-talet den automatiserade tunnelbanelinjen Victoria line. Och när det gamla hamnområdet Docklands på 80-talet omvandlades till en modern stadsdel, blev ett förarlöst metrosystem en viktig del av lösningen på transportproblemet. Docklands Light Railway körs sedan 2014 av Keolis. Förarlösa tåg rullar också i bland annat Lyon, Köpenhamn, Nürnberg, Vancouver, Peking och Sao Paulo.

Docklands Light Railway. Foto: Transport for London

Transportforskaren Oskar Fröidh, KTH, ser stora fördelar med automatiseringen. Tågtrafiken förbättras på många sätt utan att kostnaderna behöver skena. Systemet innebär att information kontinuerligt överförs mellan tåg, bana och styrcentral. Om något inträffar utmed banan kommer tågens hastighet att anpassas per automatik. Köbildningar undviks och trafiken flyter bättre.

– På så sätt får något flera tåg plats på banan samtidigt och turtätheten kan öka. Det är särskilt viktigt när det är ont om kapacitet på spåren, säger Oskar Fröidh.

Att uppnå samma optimala prestanda med förare är svårt, menar han. Alla har sina egna individuella beteenden. Information tolkas olika och det kan vara svårt för en förare att bedöma exakt hur mycket man behöver bromsa eller accelerera.

Den ökade turtätheten i sig genererar samhällsekonomiska vinster. Om en miljon resenärer slipper vänta tre minuter, så frigörs 83 000 timmar att använda till annat.

– Kortare väntetider och mindre trängsel i rusningstid leder dessutom till att fler väljer att resa kollektivt. Andra trafiksystem avlastas och det är bra för miljön. Förarlösa tåg gör det försvarbart att köra med tätare trafik även på kvällar och helger. Tänk dig vad skönt att slippa vänta 15 minuter när du är på väg hem efter en sen utekväll, säger Oskar Fröidh.

Vissa tycker att det är obehagligt att åka med ett tåg utan förare. Men det handlar om en känsla. Förarlösa tåg är egentligen inte konstigare än förarlösa hissar, tycker Oskar Fröidh.

– En del ogillade säkert att hissförarna rationaliserades bort, men idag är det ingen som reagerar på det.

Enligt honom tyder ingenting på att säkerheten skulle försämras utan förare. På perrongerna kan säkerheten tvärtom öka. De förarlösa tågen kan kombineras med plattformsdörrar, som hindrar personer och saker från att hamna på spåren. Det förarlösa systemet kan också utrustas med sensorer som blixtsnabbt utlöser bromsen om något kommer i vägen.


Text: Eva Hedberg