Uppdaterad 2015-07-10

Keobike- ny typ av cykeldelning

Den vinnande kombinationen av cykel och kollektivtrafik ska utveckla resandet och minska bilismen. Keolis har redan etablerat cykelpooler i sex franska städer och nu har turen kommit till Sverige.

Miljövänliga och yteffektiva färdmedel måste prioriteras i framtidens stadsbilder. Som ett led i den utvecklingen lanserar Keolis cykeldelning i Sverige – Keobike – ett koncept de redan introducerat i Frankrike och som nu är på god väg att bli verklighet i flera andra europeiska länder.

Keobike, visas av affärsutvecklingschef Stefan Gustavsson

– Vår ambition är att cykeln ska avlasta den övriga trafiken och utgöra en naturlig del av resor med kollektivtrafik, säger Stefan Gustavsson, affärsutvecklingschef på Keolis, och tillägger:

– Den här typen av förändring är ingenting vi kan åstadkomma själva, det arbetet måste ske i nära samarbete med kommuner och trafikhuvudmän. Det krävs satsningar på infrastruktur, bland annat att upplåta plats för cykelparkering och uppställningsplatser i anslutning till viktiga knutpunkter.

Cykeln har blivit trendig Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandets riksorganisation, har sett hur cykelpooler har revolutionerat resvanorna i storstäder som Paris och New York. Han hoppas att vi ska se en liknande utveckling i Sverige och menar att den ökande urbaniseringen skapar utmaningar för framkomligheten.

– Att prioritera cykeltrafiken är att underlätta för bilister. Om fler ges möjlighet att välja bort bilen innebär det glesare trafik och fler lediga parkeringsplatser för dem som inte kan avvara den. Kombinationen av cykel och kollektivtrafik är tillsammans ett mycket mer attraktivt alternativ till bilen än respektive färdmedel var för sig, säger han.

För att cykeldelning ska fylla sin funktion är det avgörande att lånecyklarna finns i direkt anslutning till kollektivtrafiken så att de erbjuder en smidig övergång mellan olika trafikslag.

– Många människor vill cykla och det måste vi ta vara på. Cykeln kan ofta erbjuda en snabbare väg, utsläppsfria resor och hälsofördelar, säger Stefan Gustavsson och får medhåll av Lars Strömgren:

– Arbetspendling med cykel har ökat rekordartat i Sverige och i Stockholm har cyklandet fördubblats de senaste tio åren. Vi ser att cykeln allt oftare utgör en del av en reskedja och en tydlig trend i att man hellre vill betala för användande än för ägande.

Cykelpooler – rätt i tiden

Keolis är redo att erbjuda cykelpooler i upphandlingar och hoppas nu på att få vara med och utveckla cykeldelningskonceptet i svenska städer.

– Det är viktigt att hela systemet hänger ihop, det ska inte vara administrativt krångligt och behövas olika betallösningar för att kunna använda lånecykel i kombination med kollektivtrafik. Vi har även elcyklar i vårt bestånd, vilket innebär att resvägen med cykel kan förlängas, säger Stefan Gustavsson.

Lars Strömgren ser Keolis initiativ som mycket positivt. – Det visar att de som kollektivtrafikaktör ser sig som ett tjänsteföretag och som en del av ett transportsystem. Jag hoppas att fler tar efter!

Text: Nicole Kling