Uppdaterad 2015-08-18

Ny jobb eller skolbuss?

På midsommarafton den 19 juni fick SL:s busstrafik i Stockholms innerstad och på Lidingö ett nytt linjenät. För att påminna resenärer som kommit tillbaka från semestern att nya busslinjer tillkommit, resvägar kan ha ändrats eller att bussen fått ett nytt nummer så pågår just nu en ”kom ihåg kampanj”.

- Det har överlag varit en positiv respons från resenärerna och trafiken har fungerat bra under sommaren. För att underlätta för resenärerna gör vi nu en ny informationsinsats och vi har fler servicevärdar ute i trafiken. Onsdag den 19 augusti tar vi ett extra krafttag. Då stänger vi huvudkontoret och alla medarbetare kommer vara ute på olika knutpunkter för att träffa resenärer, ge trafikinformation och få in synpunkter, säger Mats Westerberg, Keolis projektledare för det nya linjenätet.