Uppdaterad 2015-09-23

Citybanan tar resandet in
i framtiden

Tätare och punktligare pendeltågstrafik med mindre trängsel och bättre förbindelser – så ser scenariot ut efter Citybanans invigning 2017. Den nya tunneln mellan Tomteboda och Stockholms södra kommer att fördubbla spårkapaciteten på sträckan och innebära stora vinster för resenärerna i kollektivtrafiken.

Getingmidja har kommit att betyda något helt annat än mellangärdet på en insekt för de hundratusentals stockholmare som varje dag reser med kollektivtrafiken i staden. Sträckan mellan Stockholms södra och Centralstationen har under decennier varit ökänd för sina överbelastade spår som inte sällan orsakat förseningar och frustration.

Bild Citybanan. Ahlqvist & Almqvist

– Eftersom över hälften av alla tåg är pendeltåg kommer flytten av dem till en egen tunnel att frigöra väldigt mycket yta för övrig spårtrafik – regionaltåg, fjärrtåg och godståg. Samtidigt möjliggörs tätare turer för pendeltrafiken, säger Kjell-Åke Averstad, projektchef för Citybanan på Trafikverket.

Den sex kilometer långa tunneln får två nya stationer, en vid Odenplan och en i direkt anslutning till tunnelbanan på T-centralen. De mer centrala lägena kommer att innebära effektivare resor med enklare byten mellan olika trafikslag. Förhoppningen är även att Citybanan ska komplettera den överbelastade tunnelbanan på sträckan mellan Stockholms södra och Odenplan, en resa som kommer att kunna genomföras på halva tiden jämfört med i dag.

”Det finns en etapp två”

I Stockholm har utbyggnaden varit tekniskt krävande, inte minst med tanke på allt vatten, de många kulturhistoriska byggnaderna och de befintliga tunnlarna under staden. För att framtidssäkra spårkapaciteten finns en andra etapp av Citybanan redan planerad.

– Den består i att kunna bygga ut stationerna på Odenplan, Stockholms södra och Årstaberg från en plattform och två spår till två plattformar och fyra spår. Vi beräknar att detta kan bli aktuellt efter år 2030, säger Kjell-Åke Averstad.

Citybanan en förutsättning för framtiden
Att spårkapaciteten fördubblas möjliggör att fler tåg – och nya typer av tåg – kan trafikera Stockholm.

– Eftersom åtta av tio tågresor börjar eller slutar i Stockholm kan nu tågförbindelserna med Mälardalen och hela Sverige förbättras. Citybanan är dessutom en förutsättning för att nya tågslag ska kunna köra genom Stockholm, inte minst höghastighetståg som diskuteras med jämna mellanrum, säger Kjell-Åke Averstad.

Fakta Citybanan
Längd: Sex kilometer pendeltågstunnel under centrala Stockholm (mellan Tomteboda och Stockholms södra).
Nya stationer: Stockholm City och Stockholm Odenplan (ersätter Centralstationen respektive Karlberg för pendeltågstrafiken).
Syfte: Den nya tunneln fördubblar tågkapaciteten på infarten till den i dag överbelastade centralstationen i Stockholm.
Ansvariga: Trafikverket bygger Citybanan i nära samarbete med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och SL. Kostnad: 16,8 miljarder kronor (i 2007 års prisnivå). Trafikstart: 2017.

Text: Nicole Kling