Uppdaterad 2017-08-18

Planering - nyckeln till en effektiv kollektivtrafik

För en utomstående är det inte alltid enkelt att förstå allt det arbete som ligger bakom en effektiv buss- och tågplanering. Men det är här grunden läggs för en stabil trafik som ger nöjda resenärer samtidigt som man kan skapa en resurseffektiv kollektivtrafik.

För drygt 30 år sedan började dåvarande SL Buss använda planeringsverktyget HASTUS. Ett programstöd för framtagandet av tidtabeller, förartjänster och användandet av fordon.

Nu har Keolis uppdaterat till en ny version av planeringsverktyget, HASTUS 2014. Programmet har bland annat fått bättre optimeringsalgoritmer än tidigare versioner. En optimerad trafikplanering gör det möjligt att använda färre antal fordon och minska andelen oproduktiva timmar och kilometrar.

- På så sätt kan arbetstiden utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Det innebär reducerade kostnader för våra kunder, säger Odd-Jørgen Sagdahl, chef för den nordiska marknaden på GIRO som utvecklat HASTUS.

Bra planering ger samhällsekonomiska vinster

- Vi har lagt stor vikt vid att det ska vara enkelt att skapa alternativa lösningar och kunna jämföra dessa. Keolis använder t ex våra moduler för körtidsanalys och linjenätsoptimering. De bidrar till mer korrekta körtider i planläggningen och att de olika linjerna korresponderar bättre med varandra. I slutändan innebär det en mer effektiv och förutsägbar resa för resenären, berättar Odd-Jørgen Sagdahl.

- Bland de stora svenska bussbolag som använder HASTUS ligger Keolis helt klart i framkant, säger Odd-Jørgen Sagdahl.

Planeringschef Oscar Lefwerth på Keolis lyfter fram samma fördelar som Odd-Jørgen Sagdahl.

- Genom att vi får större möjlighet att testa olika lösningar kan vi välja den lösning som är till störst nytta för resenärerna samtidigt som vi använder våra resurser effektivare. I förlängningen betyder det att vi kan lägga bra, kostnadseffektiva anbud och samtidigt klara alla högt ställda krav som våra uppdragsgivare ställer på oss trafikoperatörer.