Uppdaterad 2015-11-10

Karlstad siktar på Sveriges mest innovativa kollektivtrafik

Om ett par år kan Karlstad ha Sveriges mest innovativa kollektivtrafik i drift. Just nu pågår planeringen av ett BRT-inspirerat stråk som ska bidra till fördubblat resande.

Kollektivtrafikresenärerna i Karlstad tillhör redan de nöjdaste i landet. Genom olika satsningar har man lyckats öka antalet resor från 3,9 miljoner 2005 till 6,7 miljoner 2014. Men för att nå målet om fördubblat resande med kollektivtrafiken tar man nu ännu ett steg och satsar på ett nytt, innovativt kollektivtrafikstråk.

– Vi vill ha in så mycket nytt och spännande som möjligt och tänker oss ett demostråk där vi är öppna för innovationskraft både när det gäller fordon, betalningssystem och hållplatsområden, säger Robert Sahlberg, affärsutvecklingsansvarig och projektledare på Karlstadsbuss.

Demokarta, exakt dragning är ännu inte bestämt. Karlstadborna kommer vara delaktiga i utformning

Exakt hur det första stråket ska se ut är inte färdigt. Dels vill man låta Karlstadsborna vara med och bestämma utformningen, dels behöver vissa politiska beslut fortfarande tas och finansieringen vara klar. Det som är bestämt är själva sträckningen på cirka tre kilometer mellan det nya resecentrum som ska byggas och stadens största gymnasieskola. Bussarna kommer att få en mycket snabbare och rakare väg än tidigare, antingen med egna körfält eller i gemensamma körbanor där busstrafiken prioriteras.

– Trots att det här är en lite känslig fråga med olika åsikter, finns ändå en samsyn kring att kollektivtrafiken ska öka och att biltrafiken inte ska det, påpekar Robert Sahlberg.

Design är viktigt

Själva bussarna kommer inte att se ut som vanliga bussar, utan vara klart BRT-inspirerade. För närvarande pågår diskussioner med ett antal olika leverantörer.

– Jag kanske sticker ut hakan lite, men tror att vi kommer att kunna köra helt elektrifierat med snabbladdningsstationer vid olika knutpunkter. Designen är också jätteviktig – det ska kännas att det här är något helt nytt. Sedan är det också viktigt att vi gör det här i samarbete med Keolis eftersom det är de som ska köra och eventuellt äga bussarna, förklarar Robert Sahlberg. Även stationerna kommer att skilja sig från dagens hållplatser och ska ha en vidare funktion än väderskydd.

– Stationen vid gymnasieskolan kommer att ligga längre bort än idag, vilket ställer högre krav på gångpassagen och området runt omkring. Jag tycker att det vore spännande om vi kunde samarbeta med eleverna för att ta fram intressant lösningar, säger Robert Sahlberg.

Bakom projektet ligger en lång förankringsprocess, som involverat politiker och tjänstemän i hela kommunen. För närvarande håller man på med en ansökan om medfinansiering via regeringens nya satsning på stadsmiljöavtal, där kommuner och regioner kan söka finansiering till olika kollektivtrafikprojekt.

– Vi vet att vi ligger bra till eftersom man redan gjort en inventering av vilka projekt som skulle kunna vara intressanta. Förhoppningsvis kan vi få svar innan årsskiftet och i så fall dra igång projektet under nästa år, berättar Robert Sahlberg.

Fakta BRT

BRT, Buss Rapid Transfer, är ett bussystem som har många av fördelarna med spårbunden trafik, men med busstrafikens flexibilitet och lägre kostnad. Systemet har hög turtäthet, medelhastighet och bekvämlighet och kan ta många passagerare per fordon. Egna körfält och speciella stationer med förvisering av biljetter är vanligt förekommande. Själva fordonen är ofta mer designade och futuristiska än vanliga bussar.

Karlstadsstråket

Karlstadsstråket är ett BRT-inspirerat bussystem under planering. Det första demostråket blir cirka 3 kilometer. Väl utbyggt är tanken att stråket ska sträcka sig runt staden i en åtta, med ytterligare ett huvudstråk norrut och mindre stråk som matar in trafik till huvudstråket.