Uppdaterad 2015-11-10

Samarbete förbättrar integration och löser bristen på bussmekaniker

I dagsläget råder stor brist på bussmekaniker. Därför har Arbetsförmedlingen och Keolis startat en utbildning för mekaniker. Ett projekt som bland annat har lett till att flera nyanlända svenskar fått en språngbräda in på arbetsmarknaden.

– Den här typen av företagsanknutna utbildningar ger väldigt bra resultat och från vår sida vill vi gärna jobba ännu mer på det här sättet, säger Malin Jigvall, Arbetsförmedlingens kontaktperson för utbildningen.

I höstas avslutades den första 40 veckor långa mekanikerutbildningen som drivs i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Keolis. Samtliga sex personer som genomförde utbildningen fick jobb hos Keolis. Nu har en ny utbildning med åtta deltagare påbörjats. Förutom att utbildningen ger Keolis möjlighet att hitta de bussmekaniker man är i behov av har den en social dimension.

– Vi ser det som vår skyldighet att jobba hållbart och bidra till en positiv samhällsutveckling. I det här fallet arbetar vi med Arbetsförmedling för att få in nya medarbetare som stått utanför arbetsmarknaden. Tidigare har vi gjort samma sak när det gäller busschaufförer, berättar Cecilia Jerneheim, HR och Kommunikations-direktör på Keolis.

Teknisk bakgrund men saknat examen

Deltagarna till mekanikerutbildningen har valts ut av Keolis och Arbetsförmedlingen gemensamt. Kravet var någon form av teknisk bakgrund. Några av deltagarna har arbetat som mekaniker i andra länder, men saknar de betyg och intyg som krävs för att kunna utöva yrket i Sverige. Eftersom yrket befinner sig under snabb utveckling krävs dessutom helt andra kunskaper inom el och IT än tidigare.

– För den arbetssökande ökar motivationen att gå en så pass lång utbildning när man vet att det finns en arbetsgivare som är beredd att anställa efteråt. Eftersom halva utbildningen består av praktik hinner man lära känna varandra under tiden. Och för nyanlända innebär det att man tidigt får en förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar här, säger Malin Jigvall.

Från Keolis sida är det en fördel att man kan vara med och påverka utbildningens innehåll och utformning, även under pågående kurs. Bland annat lade man till en särskild lyftutbildning under praktiktiden.

– Utbildningen utgår från en generell standard som gör deltagarna anställningsbara som mekaniker hos fler arbetsgivare. Men utöver det har vi gjort den spetsinriktad utifrån Keolis behov, bland annat när det gäller inriktningen på bussar, berättar Malin Jigvall.

Nya samarbeten

Av Keolis 6 000 medarbetare i Sverige arbetar cirka 400 i verkstäder och servicehallar. Hittills i år har man anställt cirka 25 mekaniker, men behovet är fortfarande stort. Cecilia Jerneheim tror att det kan bli flera olika utbildningar framöver i samarbete med Arbetsförmedlingen.

– Vi skulle bland annat gärna hitta ett samarbete för att få in fler kvinnor i branschen. Bussföraryrket handlar idag om service och en vilja att arbeta med människor. Genom att vidareutbilda kvinnor som kommer från andra serviceyrken, till exempel hotell, detaljhandel och vård så kan vi öka rörligheten på arbetsmarknaden och driva utvecklingen i branschen.