Uppdaterad 2015-12-17

100% fossilfritt i våra tankar

Keolis gröna buss uppmärksammade övergången till förnybara bränslen. Nu fortsätter arbetet för att få fler att välja kollektivtrafiken och energieffektivisera verksamheten. Viktiga bidrag för att kunna realisera det nyligen undertecknade klimatavtalet i Paris.

Keolis är det första större transportföretaget som helt övergått till förnybara bränslen. Samtliga av företagets 1 600 bussar körs nu antingen på el, biogas, syntetiska dieseln HVO, biodieseln RME eller etanol.

Totalt sett innebär det att Keolis minskat koldioxidutsläppen från fossila bränslen med 100 000 ton.

- Som första stora företag pensionerade vi vår sista dieselbuss nu i november och idag körs alla våra bussar på förnybara bränslen. I samband med klimatmötet i Paris tog vi fram en extra grön buss för att visa det är möjligt att gå över till en fossilfri fordonsflotta, berättar Magnus Åkerhielm, vd på Keolis.

Med sitt gräsbeklädda yttre har den gröna bussen väckt stor uppmärksamhet där den kört runt i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping och Kalmar.

– Alla vi har mött, såväl resenärer, medarbetare som uppdragsgivare, har stått bakom initiativet och applåderat budskapet om en helt fossilfri bussflotta. I Stockholm hade vi en förskolerupp som inte ville lämna bussen eftersom de tyckte att den var som ett enda stort lekland med alla gröna växter, blommor och fåglar inuti, berättar Keolis hållbarhetschef Ulf Rosengren med ett leende.

Företag måste ta ansvar

– Jag tror inte att det räcker med att samhället stiftar lagar. Alla större företag måste aktivt vara med och bidra för att vi ska kunna minska riskerna från klimathotet. Genom att göra det här bevisar vi att det går att köra utan fossila bränslen, påpekar Ulf Rosengren.

Nästa steg blir att optimera bussflottan ytterligare, ett sätt kan vara elbussar. I dagsläget har Keolis tre helt eldrivna bussar och 96 hybrider som drivs med en kombination av el och HVO eller RME.

– Det finns en diskussion om att våra samhällen måste blir helt koldioxidneutrala och då är fler elbussar ett steg på vägen. Men vi låser oss inte vid ett bränsle eller en teknisk lösning utan man får titta på de lokala förutsättningarna för att se vad som blir bäst. Keolis har ett nära samarbete både med fordons- och bränsleleverantörer vilket gör att vi kan bidra med vår kunskap i produktutvecklingen.

För att få ett mer hållbart resande i framtiden menar han att den allra viktigaste miljöaspekten är att få fler att resa kollektivt.

– Tillsammans med våra uppdragsgivare har vi en viktig uppgift att få fler att välja kollektivtrafiken framför bilen. Vi skulle också vilja uppmana politiker och trafikhuvudmän att alltid ställa krav på fossilfria bränslen vid upphandlingar. Hittills är det få som krävt en fossilfri kollektivtrafik – men det behöver inte alls bli så dyrt och komplicerat som många kanske tror, säger Ulf Rosengren.