Uppdaterad 2016-01-15

Avtal undertecknat i Värmland

Keolis kommer ansvara för servicetrafiken (färdtjänst och sjukresor) i fem utav sex områden i Värmland. Det står klart efter Värmlandstrafik haft en direktupphandling då den ursprungliga upphandlingen av servicetrafik överprövats.

Värmlandstrafik påbörjade upphandlingen av samhällsbetalda transporter, Servicetrafik, 31 mars 2015. 25 juni avbröt de upphandlingen eftersom det förekommit så kallad strategisk anbudsgivning, bristande konkurrens och hög prisbild inom vissa områden. En ny upphandling skickades ut 21 augusti där tilldelning meddelades 10 november. Fem av sex områden gick till Keolis Sverige AB. Ett av områdena, Säffle och Grums, gick till Karlstads taxitransporter AB. Samtliga områden som Keolis vann har överprövats.

- I direktupphandlingen har vi valt att gå på de kvalitets- och miljökrav som vi ställde i den ursprungliga upphandlingen. För att vi ska få igång trafiken med de totalt 78 fordonen behöver vi ha tiden som en direktupphandling ger oss, säger Anders Wahlén, servicetrafikchef på Värmlandstrafik.

De nuvarande kontrakten i servicetrafiken går ut 30 juni och för att inte kunderna ska bli drabbade av den juridiska processen gör nu Värmlandstrafik en direktupphandling med Keolis. Ett kontrakt som startar 1 juli och som sträcker sig till att börja med ett år framåt.

- Vi har också krav på förarcertifiering och höga miljökrav där fordonen ska vara uppställda. Sammantaget höjs kvaliteten på trafiken rejält, fortsätter Anders.

Ny aktör i Värmland

- Det ska bli spännande att köra igång i Värmland. Särskilt i en upphandling med så höga krav på både miljö och kvalitet, säger Stefan Gustavsson, affärområdeschef på Keolis.

- En fråga som brukar komma upp när ett nytt trafikföretag tar över är anställningsförhållanden och vi har kollektivavtal för alla våra anställda och kommer att köra utan underentreprenörer för att kunna ta ett helhetsansvar för trafiken, avslutar Stefan