Uppdaterad 2016-01-20

Tidigare driftstart i Karlstad

Under hösten vann Keolis upphandlingen av stadstrafik i Karlstad. Den ursprungliga driftstarten var den 13 juni men nu väljer den nuvarande operatören, Förenade Buss, att avsluta sitt avtal med Karlstads kommun i förtid. Ny driftstart för Keolis blir den 28 februari.

- I december avslutades avtalen med Värmlandstrafik och i juni tar avtalet med Karlstads kommun och tätortstrafiken slut. Med hänsyn till den avveckling av verksamhet som pågår för bolaget har vi kommit överrens med Karlstads kommun om att detta är lämplig tidpunkt, säger Bengt Åström vd Förenade Buss.

Keolis övertagande av stadstrafiken kommer inte medföra några förändringar av exempelvis Karlstadsbuss tidtabeller. Utan resenärerna kan förvänta sig att stadstrafiken kommer fungera precis som vanligt.

- I och med att bussar, personal och depå är densamma så ser vi inte att denna förändring ska märkas hos Karlstadsborna, säger Peter Kullgren KD, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

- Det är alltid komplicerat att både avsluta och starta upp ett så här stort trafikuppdrag på ett kvalitetssäkert sätt. Vi har fört diskussioner med både Förenade Buss och Keolis och funnit att detta är en tidpunkt som fungerar för alla parter. Vi tackar Förenade Buss och dess ägare för ett gott jobb och hälsar Keolis välkomna till Karlstad, säger Mattias Bergh, chef för Karlstadsbuss.

- Vi är förväntansfulla och ser med tillförsikt fram emot trafikstarten. Tack vare ett bra samarbete med Karlstadsbuss och Förenade Buss och genom det stöd och engagemang vi fått från våra nya medarbetare är det möjligt att starta trafiken tidigare. Utvecklingen av busstrafik i Karlstad har varit fantastiskt bra den senaste tioårsperioden och vi vill medverka till att den fortsätter, säger Keolis vd Magnus Åkerhielm.