Uppdaterad 2016-02-18

Så påverkas transportsektorn av klimatavtalet

Det nya klimatavtalet från Paris kommer att kräva betydande insatser från transportsektorn. – Skärpningen måste främst ske på transportsidan, där många länder har stora och växande utsläpp, säger Mattias Goldmann, vd för gröna tankesmedjan Fores.

Det nya klimatavtalet som slår fast att temperaturhöjningen ska hållas väl under 2 grader och med sikte på 1,5 grader är tuffare än vad Mattias Goldmann hade vågat hoppas på. Som vd för tankesmedjan Fores ligger han bakom 2030-sekretariatet som ska säkerställa att Sverige når en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Nu hoppas han att Sverige ska kunna bidra till att fler länder når samma mål.

– Det här skapar möjligheter för Sverige att nischa oss och visa att vi kan göra skillnad. Under klimatmötet i Paris fanns ett stort sug efter ett ledarskap på området som man kan inspireras av och ta efter, berättar Mattias Goldmann.

En av styrkorna med det nya klimatavtalet är att så många länder skrivit på – av 195 länder totalt i världen har 186 lämnat in sina klimatlöften. Av dem har ungefär två tredjedelar tydliga satsningar på att ställa om sina transporter. I Sverige står åtta riksdagspartier bakom målet om en fossiloberoende flotta till 2030.

Mattias Goldmann, Fores

– Målet betyder mycket för att näringslivet ska våga satsa och innebär en enorm exportpotential för Sverige. Vi ser flera tekniska lösningar på väg, till exempel när det gäller snabbladdning av bilar och då behövs en stark hemmamarknad. Svensk biogasteknik är ett annat viktigt exportområde, säger Mattias Goldmann.

En utmaning just nu är att EU ifrågasätter att Sverige har lägre skatt på förnybara bränslen än på fossila. Trots det kämpar både Sverige och Finland för att behålla sina koldioxidskatter.


– Här har vi sagt att vi vill utgå från den faktiska klimatpåverkan och står på oss på ett annat sätt än tidigare. Förr såg man det som en legalistisk strid inom EU, nu betraktar man det mer som en politisk fråga. Samtidigt behöver vi fler tydliga signaler från regeringen som gör det billigare att tanka förnybart och att resa kollektivt, säger Mattias Goldmann.

Som exempel nämner han att man idag får högst reseavdrag för att använda bilen, klart mindre om man åker kollektivt och inga alls om man cyklar, går eller jobbar hemifrån.

– Det skapas också förvirring hos konsumenterna när bidrag som man trodde fanns plötsligt är slut, säger Mattias Goldmann.

Han ser annars ett generellt ökat tryck från många håll när det gäller klimatfrågan. Bland de politiska partierna finns en begynnande kapplöpning om vem som är tuffast och vill gå längst och regionalt och lokalt har man många gånger mycket tuffare krav än på nationell nivå.

– Det visar sig bland annat genom att allt fler kommuner ställer krav på fossilfria fordon i upphandlingar eller ger högre poäng för att köra förnybart. På flera håll pågår också diskussioner om ökade krav när det gäller buller och luftkvalitet, vilket även där talar för förnybart, påpekar Mattias Goldmann.

Näringslivet med och driver utvecklingen

Han gläds också över det ökade trycket från näringslivet, vilket bidrar till att snabba på omställningen och driva fram nya politiska beslut.

– Ett exempel på det är hur Keolis sagt att de inte ens deltar i upphandlingar som inte ställer klimatkrav. Det är bland det tuffaste vi sett och är en av anledningarna till att vi gjort en gemensam sak i att utmana kommunerna, säger Mattias Goldmann.

För att fortsätta vara konkurrenskraftig som transportföretag menar han att man snabbt bör påbörja omställningen om man inte redan gjort det.

– De som ställer om tidigt vinner affärer på det. Allt flera stora köpare av transporter har till exempel börjat räkna in dessa i sitt eget klimatåtagande. Ett annat exempel är Volkswagenaktiens störtdykning, medan det är rally på Teslaaktien. Många tror att omställningen drivs av politiken och miljöorganisationer – men i själva verket har den blivit oerhört näringslivsdriven, säger Mattias Goldmann.


Transportsektorns klimatpåverkan

Transportsektorn står för cirka 15 procent av den globala klimatpåverkan. I Sverige handlar det om cirka en tredjedel, på grund av att vi redan minskat vår klimatpåverkan väsentligt när det gäller el och uppvärmning.

Fores

Fores Forumlänk till annan webbplats för reformer och entreprenörskap är en grön, liberal tankesmedja. De fyra programområdena är klimat och miljö, migration och integration, entreprenörskap och ekonomiska reformer samt det digitala samhället. Programmen har varsitt externt råd med stor vetenskaplig tyngd.