Uppdaterad 2016-06-22

Skånetrafiken satsar på innovationer

En varning i mobilen om man är på väg att kliva på fel buss och möjlighet att köpa kollektivtrafikbiljett när man köper biljetter till konserten. Det är ett par idéer som snart kan bli verklighet genom Skånetrafikens nya innovationslabb.

Martin Güll, ansvarig för innovationsarbetet hos Skånetrafiken

För ett och ett halvt år sedan startade Skånetrafiken ett Vinnovaprojekt som handlade om att tänka nytt kring framtidens biljettsystem.

– Vi hade en känsla av att innovationsgraden var för låg och att vi inte fick tillräckligt bra produkter. Offentlig upphandling försvårar onekligen innovationsprocessen. Det hela ledde fram till ett handlingspaket för ett nytt sätt att jobba med utveckling och innovation, där innovationsupphandling varvas med egen utveckling, tjänstekoncessioner och traditionell upphandling. Innovationslabbet som invigdes i oktober är en del av detta, berättar Martin Güll, affärsutvecklingschef för Skånetrafiken.

För närvarande arbetar cirka 40 utvecklare, programmerare, IT-arkitekter och andra experter med en ny reseapp och andra utvecklingsprojekt i det nya labbet som ligger i den gamla Kungalängan på Malmö Central. Projekten sker i nära samarbete med högskolor och andra externa samarbetsparter.

– Ett av de stora värdena är att vi skapar en arena där idéer kan utbytas och utvecklas. Genom att vi sitter mitt i smeten kan vi dessutom direkt gå ut och fråga kunderna om deras upplevelser, säger Martin Güll.

omöjligt att inte snubbla på en biljett

Det nya arbetssättet innebär att man jobbar i korta utvecklingscykler, gör kontinuerliga uppdateringar och involverar kunderna i mycket högre grad.

– På biljettsidan håller vi på med en ny plattform som kommer att knyta ihop resandet på ett annat sätt. När vi släpper nästa generations app i höst kommer den att vara kopplad till ett bonusprogram där vi kan belöna lojala kunder som reser med oss, berättar Martin Güll.

Från att tidigare ha fokuserat på resan från hållplats A till B är målet nu att kunna möta kundens hela reseupplevelse inklusive kringtjänster, som bokning av pendlarparkering, kompletterande taxiresa, bilpoolsbil, konsertbiljetter eller paketutlämning i anslutning till hållplatsen. Målet är också att skapa ett flexibelt biljettsystem som inte bygger enbart på kort.

– Längre fram kommer man att kunna betala med sin smartklocka, aktivitetsarmband eller nationella id-kort. När vi är färdiga ska det i princip vara omöjligt att inte snubbla på en kollektivtrafikbiljett, säger Martin Güll.

teknik ökar tillgängligheten

Utöver det handlar det också om att förenkla resandet på andra sätt, till exempel genom att guida resenärer vid olika knutpunkter och hållplatslägen.

– I London har man gjort försök att guida blinda genom tågstationen med hjälp av ”iBeacons”, små bluetooth-sändare som skickar ut signaler till mobilen. Hät kommer vi att göra liknande tester där mobilen talar om ifall det är rätt buss som kommer när man står vid ett hållplatsläge, berättar Martin Güll.

För att kunna utöka innovationstakten i hela branschen tror han på ännu högre grad av samarbete mellan olika aktörer för att få mer fokus på utveckling, utöver upphandling och produktion.

– Jag jobbade i mobilbranschen tidigare och där satsade man mycket mer på framtida koncept och gemensamma standarder. Den gemensamma biljettstandard som är på väg att tas fram i branschen nu är ett steg i rätt riktning. Men jag tror att vi behöver sticka ut hakan ännu mer, avslutar Martin Güll.