Uppdaterad 2017-08-18

Keolis årsredovisning 2015

En fossilfri bussflotta, flera nya trafikområden, ett nytt linjenät och rekordresultat. Så kan man sammanfatta 2015 för Keolis Sverige när årsredovisningen publiceras.

När Keolis publicerar sin årsredovisning för 2015 finns det mycket att glädja sig åt. Inte minst resultatet som för fjärde året i rad är bättre än fjolårets. För 2015 redovisar Keolis ett resultat efter finansiella poster som för första gången överstiger 100 miljoner kronor.

– Det är glädjande att den positiva trenden håller i sig. Vi är i en lågmarginalbransch där medarbetarnas engagemang är avgörande för att vi ska vara framgångsrika. Det går inte att peka ut enskilda händelser utan det är ett gemensamt arbete där ökad medvetenhet, uppföljning och ständiga förbättringar ligger bakom resultatet, säger Magnus Åkerhielm, vd Keolis Sverige.

Årsredovisning att ladda ner

100 % fossilfritt

2015 var också det år då Keolis bussflotta blev helt fossilfri genom att som första större kollektivtrafikföretag helt gå över till förnybara bränslen. En del i detta var de ljudlösa elbussarna på linje 55 i Göteborg som började rulla i juni. Samtliga av företagets drygt 1 600 bussar körs nu antingen på el, biogas, HVO (syntetisk diesel), RME (biodiesel) eller etanol.

Flera nya trafikområden

Keolis vann upphandlingen av busstrafik i Karlstad samt stora delar av servicetrafiken i Värmland. I Karlstad var det driftstart i februari 2016 och servicetrafiken startar till sommaren. Keolis försvarade även trafiken i Falun och Borlänge och kommer vara med och utveckla kollektivtrafiken de kommande tio åren i Dalarna.

Nytt linjenät

I Stockholms innerstad och på Lidingö gjordes en omläggning av busslinjenätet på midsommarafton. Keolis tog fram grundförslaget och anpassade busslinjerna efter en växande stad. Resultatet har varit positivt med fler och nöjdare resenärer och i november fick trafikområdet sin högsta kundnöjdhet någonsin i SL:s mätningar.

Årsredovisning 2015PDF