Uppdaterad 2017-08-18

Århus förbereder för spårvagn

Just nu pågår arbetet med att färdigställa den första etappen av nya spårvagnslinjen Letbanen i Århus-regionen. Projektet är en viktig del av att göra regionen klimatneutral.

Aarhus Letbanen, pressbild

Bild: Aarhus Letbane

 Århus-regionen på östra Jylland har den största tillväxten i Danmark efter Köpenhamn. Inom några år kommer antalet invånare öka från 845 000 till över en miljon. I den här dynamiska regionen ska Keolis sköta driften av Danmarks första spårvagnsnät, Letbanen, där premiärturen körs i maj 2017. Spårvagnarna är eldrivna där vissa turer blir klimatneutrala. Keolis bidrar därmed till en hållbar utveckling av regionen:

- Vi hjälper till att göra Århus-regionen ännu grönare, säger Kim Lykkegaard, projektledare på Keolis i Danmark.

Danmark tar 39 procent av sin el från vindkraftverk. Ett vindkraftverk med kapacitet på tre megawatt klarar att driva hela spårvagnsnätet i Århus-regionen. En spårvagn klarar dessutom lika många passagerare som två-tre bussar. När den nya linjen är igång räknar man med att fler kommer att lämna bilen hemma och ta spårvagnen. Århus-regionens satsning på att bli klimatneutralt skapade stor nyfikenhet hos Keolis.

- Flera undersökningar om folks resvanor i regionen gjorde att vi såg att Letbanen var ett intressant projekt för Keolis i Danmark. Här är det dynamiskt och expansivt, säger Kim Lykkegaard.

Nya spårvagnar

De 24 vagnarna från schweiziska Stadler körs på järnvägarna från Grenå i öster, 70 kilometer lång, respektive Odder i söder, 30 kilometer, som tidigare trafikerats av dieseldrivna tåg. Spårvagnsnätet blir komplett med den nya 12 kilometer långa linjen. Knutpunkten blir Hovedbanegården, centralstationen i Århus.

Letbanen innebar en utmaning för Keolis och alla andra företag i det jättelika projektet: här kör spårvagnen på två existerande järnvägslinjer och binds ihop med en helt ny linje i Århus.

- Vi medverkar till att skapa en helt ny kollektivtrafik och det har inneburit flera utmaningar. Till exempel ska de existerande spåren klara både godståg och spårvagnar och därför har vi fått anpassa perrongerna. Men våra stora internationella? erfarenheter från spårvagnstrafik har hjälpt oss mycket i projektet, berättar Kim Lykkegaard.

Ända sedan byggstarten 2013 har projektet gått ”enligt planerna”. I oktober ska den nya linjen testköras och Kim Lykkegard är helt säker på att första passagerarna kan kliva på spårvagnen inne i Århus i maj 2017, då det röd-vita bandet ska klippas.

Vilka är fördelarna med spårvagnar?

- De är miljövänliga och kör på sin egen väg. Vi lägger stort fokus på säkerhet. Dessutom ger spårvagnar en lugnare trafikrytm. När det gäller Århus tror jag också att spårvagnarna skapar en mer levande stadskärna.

Just nu håller Keolis på och bygger upp organisationen, där man bland annat anställt en säkerhetschef och en ansvarig för OCC, Operation Control Center (trafikledningen).

Intresset för spårvagnslinjerna är mycket stort, eller som Kim Lykkegaard berättar

- Vi har redan fått 200 jobbansökningar utan att ens annonsera.

 Fakta Aarhus Letbane:

  • Århus Letbane är den första etappen i ett spårvagnsnät över en stor del av östra Jylland. Letbanen är Danmarks första spårvagnsnät sedan man lagt nya spår 1972.
  • Första etappen blir 110 kilometer och består av två gamla spår och ett nytt: Grenå-banan på 70 kilometer, Odder-banan på 30 kilometer och den helt nyanlagda sträckningen från Århus Hovedbanegård (centralstationen) till Lystrup.
  • Driften sköts av Keolis Danmark, som anställer runt 100 personer.
  • De 24 vagnarna är tillverkade av Stadler.
  • Maxhastighet: 100 kilometer i timmen.
  • Kostnad för hela projektet: 4,4 miljarder kronor
  • Letbanen har 50 stationer.
  • Första turen körs i maj 2017.
  • Århus kommun planerar tillsammans med Favrskov kommun två nya linjer till Hinnerup och Brabrand. Planer finns också på linjer till Silkeborg, Hasselager, Randers och Skanderborg. Förhoppningen är att spårvagnsnätverket ska vara fullt utbyggt 2025.