Uppdaterad 2016-06-22

Stockholms nya busslinjenät fyller ett år

Förra sommaren gjordes den största omläggningen av linjenätet i Stockholms innerstad och Lidingö på närmare 30 år. Resultatet har blivit nöjdare resenärer, ökad punktlighet och en större anpassning till faktiska reseströmmar.

Informationsmaterial nya linjenätet

Stockholm växer så det knakar. Därför var det hög tid att ändra busslinjenätet, som i princip sett likadant ut sedan 1986. När Keolis under 2014 tog över E22-avtalet med 21 linjer i innerstan och 12 på Lidingö, fick man samtidigt friheten att se över linjenätet.

– Den affärsmodell som trafikförvaltningen i allt högre grad övergått till på senare år innefattar ökad trafikplaneringsfrihet. Eftersom entreprenörerna är de som är närmast resenärerna och känner sina områden skapas möjligheter för ett lyckat resultat, säger Sara Catoni, trafikdirektör på Stockholms läns landsting.

Resultatet har i det här fallet blivit oväntat bra – mycket bättre än vad hon hade vågat hoppas på.

– Vi mäter ju kundnöjdheten i NKI (Nöjd Kund Index) och den steg direkt med några procentenheter, vilket är ovanligt på så kort tid i samband med en förändring. Dessutom har produktionen förbättrats, berättar Sara Catoni.

Högsta nöjdheten någonsin


Det första försiktiga målet var satt till 75 procent nöjda kunder. Men resultatet gick snabbt från ett utgångsläge på 76 procent till 82-83 procent. I november, fem månader efter förändringen toppade man till och med på 89 procent.

– Vi har också sett en stor sänkning när det gäller antalet kundsynpunkter. Innan omläggningen låg det på 120 synpunkter på 1 miljon resenärer. Under förändringsfasen ökade det till 200 under en kort tid, men är nu nere på 60, berättar Michael Svensson, områdeschef för Stockholm City på Keolis.

Omläggningen innebar förändringar på i stort sett samtliga linjer utom de fyra stombusslinjerna. En del linjer har fått förändrad sträckning, andra styckats upp i två linjer och några tagits bort. I planeringen har man också tagit hänsyn till de stora förändringar som sker vid både Slussen och Odenplan. Man har även gjort anpassningar för att möta mer temporära resenärsströmmar, bland annat till Djurgården som har många besökare under sommarhalvåret.

– Där har vi stoppat in 50 nya turer per dag på linjen från slutet av april till början på oktober. Vi har också anpassat vissa linjer till skoltiderna så att det blir bättre för barnen. Genom att stoppa in mer resurser där vi ser att resandet finns kan vi erbjuda ett bättre resande, påpekar Michael Svensson.

Ett annat exempel på det är evenemangslinjen 68 som nu kan ta hand om större resebehov vid olika evenemang.

– Om det varit ett stort evenemang vid Berwaldhallen har vi 1-2 bussar där som kör i skytteltrafik till Karlaplan tills det inte längre finns någon kvar. Vi tror att den här typen av lösningar kommer att leda till ännu fler nöjda resenärer, säger Michael Svensson.


Medarbetarna nyckeln till framgång

Inför linjeomläggningen har samtliga närmare 1 300 förare utbildats. Samtliga yrkeskategorier har även fått en halvdagsutbildning i det nya avtalet.

– Där har vi gått igenom våra gemensamma mål, vad trafikförvaltningen och staden vill att vi ska åstadkomma och vad man själv kan göra för att alla ska gå åt samma håll. Det har varit väl investerad tid och jag känner mig stolt över våra drygt 1 550 medarbetare i området som bidrar till att vi har så nöjda resenärer som vi har, avslutar Michael Svensson.

 

FilmTEAM följde varje steg


Efter år av förberedelser så återstod tillslut bara 48 timmar innan första bussen skulle rulla ut i trafik. Under de sista dygnen skulle 500 hållplatser få rätt information och de sista detaljerna falla på plats. Ett filmteam följde några av Keolis medarbetare under den viktiga driftstarten. Klicka på bilden för att ta del av arbetet bakom kulisserna.