Uppdaterad 2021-09-23

Lund satsar på spårväg

Vid årsskiftet börjar byggnationen av Lunds nya spårväg, som ska knyta ihop de nya forskningsanläggningarna MAX IV och ESS med centrum. Samtidigt förtätar man och bygger en helt ny stadsdel runt den nya spårvägen – på sikt planeras för ytterligare 50 000 människor ska kunna bo längs med stråket.

Lund växer så det knakar. Dagens 116 000 invånare utökas årligen med cirka 1 000 personer och staden har ett uttalat tillväxtmål. För att klara de ökade transportvolymerna och samtidigt bygga staden på ett hållbart sätt har man valt att bygga en spårväg.

Visionsbild: Sölvegatan. Metro arkitekter och Lunds kommun.

– För att åstadkomma en tät stadsstruktur där bilen inte får en dominerande plats behöver man ett transportslag som är yteffektivt, kan ta många människor och som håller över tiden. Spårvägen blir därmed en bra lösning som kan knyta ihop Lunds centralstation – som är en viktig knutpunkt både för staden, regionen och nationellt – med den nya stadsdelen Brunnshög, säger Jurate Paulsson, kommunikationsansvarig för den nya spårvägen på Lunds kommun.

I dagsläget ligger nyinvigda forskningsanläggningen Max IV mer eller mindre på en åker. Samma sak gäller för forskningsanläggningen ESS, där första etappen beräknas vara klar 2019. Det är på denna åker som mycket av Lunds framtida tillväxt ska ske och här som en helt ny stadsdel nu byggs för att stå färdig 2050.

– I det läget fungerar spårvägen som en strukturskapande faktor och är en förutsättning för att flera av entreprenörerna ska vilja satsa på nybyggnation just här, berättar Jurate Paulsson.

INFRASTUKTUREN LIGGER FÖRE STADEN

Ett sista beslut i Tekniska nämnden återstår nu för att komma igång med byggandet av spåren. I slutet på 2018 ska infrastrukturen vara färdig och under hösten 2019 beräknas trafiken kunna starta. Byggandet av de första bostäderna på Brunnshög påbörjas nästa år och de första boende beräknas kunna flytta in under 2019, samtidigt som spårvagnarna tas i linjetrafik.

– Det är ganska unikt att börja bygga infrastrukturen redan innan staden kommit. Men tanken är att man redan från början ska vänja sig vid att åka kollektivt och inte behöva ha bil. Målet är att två tredjedelar av alla som rör sig på Brunnshög ska åka kollektivt, cykla eller gå, säger Jurate Paulsson.

Som förlaga för den nya spårvägen har man bland annat tittat på de moderna spårvägar som finns i flera franska städer.

– Det kommer inte att bli som i Göteborg där spårvägen konkurrerar med andra trafikslag på samma yta. Här får spårvagnarna en egen upphöjd bana som är avskild från övrig trafik. Tillsammans med nya gång- och cykelbanor längs med hela spårvägen, samt att spåret mestadels läggs i gräs är risken minimal för att hamna i spårområdet av misstag. Det ska vara enkelt att göra rätt, påpekar Jurate Paulsson.

Visionsbild av LTH-parken. Metro arkitekter och Lunds kommun.

Förutom Frankrike har flera städer i norden nyligen satsat på spårväg. I Norge har nätverket i Bergen byggts ut och i Danmark är flera projekt på gång. Keolis som trafikerar flera nätverk i bland annat Frankrike och Australien startar nu upp trafik i Århus i Danmark i juni 2017. Vilken operatör som ska trafikera spårvägarna i Lund är ännu inte beslutat.

FLER STÄDER I SKÅNE KAN FÖLJA

– När vi började utreda spårväg som ett möjligt alternativ gjorde vi det tillsammans med Malmö och Helsingborg. De har inte kommit riktigt lika långt som oss, men planerar också för spårväg på sikt, berättar Jurate Paulsson.

FAKTA


Planerad byggstart: Början av 2017
Planerad trafikstart: Hösten 2019
Antal linjer: En dubbelspårig linje mellan Lund C och ESS
Spårsträckning: 5,5 km
Antal hållplatser: 9
Läs mer på: www.sparvaglund.selänk till annan webbplats